Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

På erhvervsuddannelserne skal man på grundforløb 1 starte på en fagretning. Fagretningerne er placeret under fire hovedområder. For at kunne vælge en fagretning skal I først vælge et hovedområde. Dem er der fire af hovedområderne:

  • Omsorg, sundhed og pædagogik
  • Kontor, handel og forretningsservice
  • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
  • Teknologi, byggeri og transport

Det er forskelligt , hvad erhvervsskolerne kalder fagretningerne, og hvor mange fagretninger de har under hvert hovedområde. Se hvilke fagretninger, der ligger under hovedområderne på de forskellige erhvervsskoler. I kan se på erhvervsskolernes egne hjemmesider, hvilke fagretninger de udbyder under de forskellige fagområderhovedområder, inden I udfylder ansøgningen.

Læs mere om Strukturen på erhvervsuddannelserne på UddannelsesGuiden.