Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Efter ansøgningen er underskrevet, skal bilag sendes til den søgte skole 1. prioriteten på mail eller med post.