Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kan du ikke underskrive, skyldes det, at én forælder har underskrevet, og ansøgningen er afhentet af den søgte skole.

I Øverste øverste højre hjørne af ansøgningen kan I se hvilken status ansøgningen har. Her kan I se, om den er afhentet. Ansøgningen  
Ansøgningen er låst, hvis den er afhentet, og den kan ikke åbnes igen. Der er ikke mere at gøre.