Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info
iconfalse

Trivselsansvarlig

Du er trivselsansvarlig eller ledelse på en skole

Info
iconfalse

Kommune

Du er medarbejder i den kommunale forvaltning

Info
iconfalse

Skolemedarbejder

Du er lærer, pædagog eller TAP på en skole

Info
iconfalse

Forældre og elever

Du er forælder til elev i grundskolen eller er selv elev i grundskolen