Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
  • Log på med den nyeste SkoleKom klient
  • Åbn Mailboxen
  • Tryk Vis -> Rediger visningsindstillinger.. ->
  • Tryk knappen Standard
  • Tryk knappen Anvend
  • Tryk knappen OK

(info) Luk og åben Mailboksen for at se ændringen