Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Det er muligt for eleven at underskrive, men det Dit barn skal ikke underskrive ansøgningen, men han eller hun kan godkende den. Det er ikke et krav. Det er forældre/forælder eller værges underskrift, der er gældende.

Eleven Dit barn kan ikke skrive under godkende ansøgningen efter at forældre/værge , at en af forældrene har underskrevet.