Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Det er forskelligt, hvordan I skal ansøge, hvis dit barn vil et år til udlandet efter 9. eller 10. klasse.grundskolen: 

  • Hvis dit barn vil starte på en gymnasial uddannelse

...

  • efter udlandsopholdet,

...

  • kan I søge optagelse nu og søge om orlov. 
  • Hvis dit har opnået retskrav til en gymnasial uddannelse fra 9. klasse, kan I benytte barnets forlængede retskrav og søge op til 2 år efter afsluttet 9. klasse.
  • Hvis dit barn vil starte på erhvervsuddannelse efter et år i udlandet, skal I vælge Meddelelse om andre aktiviteter under Uddannelsesområde og udfylde og sende ansøgningen.
    • Næste år skal dit barn søge ind på den relevante erhvervsuddannelse og logge ind på ansøgningen med sit NemID.