Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
UI Text Box
typeinfo

Forældre får adgang til deres UNI•Login via selvbetjening med NemID. Når skolernes administrative it-systemer - der håndterer alle stamoplysninger på en elev og dennes forældre (kontaktpersoner) er indtastet, modtager UNI-Login Brugeradministration disse brugerdata. Det er den eneste mulighed for at en forælder kan få oprettet et UNI-Login.

Skolerne skal derfor ikke længere administrere forældrenes brugernavne og adgangskoder. Ansatte på skolen med særlige rettigheder kan logge ind i UNI-login Brugeradministration og bekræfte at forælders brugerdata og relation til eleven er registreret. Skolen kan dog ikke se hverken UNI-Login brugernavn eller adgangskode til den den enkelte forælder.

Skolen skal henvise til vejledningen på denne side, hvor forælder vha. NemID kan betjene sig selv.

Hvis forældrene har spørgsmål til eller oplever problemer med adgangen til skolens systemer, er det fortsat den enkelte skole, der yder support.

Se eventuelt også Kan forældre uden cpr-nummer få adgang til tjenester med UNI-Login?

Du skal som forældrer selv aktivere dit UNI-Login, som

Table of Contents

Forælder: Sådan får du dit Unilogin brugernavn

Du skal selv aktivere dit Unilogin, der består af et brugernavn og en adgangskode.

Du skal bruge dit NemID, når du aktiverer dit UNI-Login Unilogin første gang, og herefter kun hvis du glemmer dit brugernavn eller kodedin adgangskode

Husk at notere dit nye brugernavn.

...

titleSådan får du dit UNI-Login

...

Gå til en side med UNI-Login - fx www.mitunilogin.dk

...

Notér dit brugernavn og indtast en ny adgangskode
Image Removed

...

Panel
Excerpt
 1. Gå til unilogin.dk (eller en anden hjemmeside, hvor Unilogin skal anvendes)
 2. Under ’Andre muligheder’ skal du vælge: 'Få mit eller mit barns brugernavn'
 3. Du møder herefter en side, der informerer om dine muligheder
  Vælg 'Brug NemID'
 4. Du skal nu anvende dit NemID til at logge på
 5. Du vil få udleveret dit brugernavn
  Første gang du logger ind, skal du klikke på 'Få en ny adgangskode' på adgangskodebilledet, for at få tildelt en adgangskode.

Forælder: Sådan finder du dit barns Unilogin 
Anchor
findbarnsunilogin
findbarnsunilogin

Panel
 1. Gå til unilogin.dk (eller en anden hjemmeside, hvor Unilogin skal anvendes)
 2. Under ’Andre muligheder’ skal du vælge: 'Få mit eller mit barns brugernavn'
 3. Du møder herefter en side, der informerer om dine muligheder
  Vælg 'Brug NemID'
 4. Du skal nu anvende dit NemID til at logge på
 5. Du vil få en oversigt dit og dine børns brugernavne
  Er det første gang barnet benytter sit Unilogin, skal barnet klikke 'Få en ny adgangskode' på adgangskodebilledet, for at få tildelt en adgangskode. Har barnet ikke NemID, skal du bekræfte barnets identitet med dit NemID.

Elev: Sådan får du dit Unilogin brugernavn

 • Din skole skal udlevere dit Unilogin Brugernavn og adgangskode til dig. Kontakt din lærer som kan hjælpe, hvis du ikke har fået eller kan huske dine oplysninger.
 • Hvis du er over 15 år, og har et NemID, kan du også selv få dit Unilogin. Følg vejledningen herunder..
Panel
 1. Gå til mitunilogin.dk (eller en anden hjemmeside, hvor Unilogin skal anvendes)
 2. Under ’Andre muligheder’ skal du vælge: Få mit eller mit barns brugernavn
 3. Du møder herefter en side, der informerer om mulighederne
  Vælg 'Brug NemID'
 4. Du skal nu anvende dit NemID til at logge på
 5. Du vil få udleveret dit brugernavn
  Første gang du logger ind, skal du klikke på 'Få en ny adgangskode' på adgangskodebilledet, for at få tildelt en adgangskode.


Selvbetjeningsmuligheden kræver, at dit cpr-nummer er tilføjet i UNI-Login. Du vil opleve fejlen "Ukendt NemID!" hvis dette ikke er sket.

Cpr-nummer på en forælder kan KUN tilføjes i skolens administrative system (og ikke direkte i UNI-Login Brugeradministration)

Image Removed
UI Text Box
type
note
info

Hvis du som forælder eller elev har spørgsmål til unilogin eller oplever problemer med adgangen til skolens systemer, er det den enkelte skole, der yder support.Info
titleRelaterede artikler

Jeg får fejlbesked 'Vi mangler noget' ved login