Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info
iconfalse

På denne side bliver du introduceret til UNI-Login Unilogin og din rolle som administratorbrugeradministrator. Vi har samlet nogle gode vejledninger at du kan starte med, men vi anbefaler også, at du også selv kigger dig omkring på de øvrige sider, rettet mod dig som skolens UNI-Login Unilogin Brugeradministrator.

UI Expand
titleHvad er UNI-LoginUniLogin?

UNI-login løsningen Unilogin har som helt overordnet formål at give en brugervenlig, sikker og fleksibel adgang til den digitale skole. UNI-login Unilogin skal endvidere benyttes i opgaver som Undervisningsmininsteriet har pålagt skolerne fx nationale test og trivselsmålinger. Undervisningsministeriet kan endelig derudover anvende data fra institutionernes registreringer i UNI-login Unilogin til statistiske formål.UNI-login

Unilogin stiller en login-service til rådighed for digitale løsninger, herunder digitale læremidler, læringsplatforme og samarbejdsløsninger, benyttet i undervisningssektoren.

Login-servicen benyttes dagligt af elever, medarbejdere og forældre tilknyttet skolerne.

For at sikre, at skolernes indkøbte tjenester har tilgang til et ensartet og struktureret datagrundlag omkring elever, medarbejdere (pædagogisk personale), forældre, klasser mv. stiller UNI-login Unilogin derudover, med skolernes godkendelse (instruks), data-services til rådighed for tjenesterne (se mere om dataflow nedenfor).

UNI-login Unilogin er en national infrastrukturtjeneste, der anvendes i stadig flere sammenhænge. Dette forhold, udviklingen i det generelle trusselbillede og ny databeskyttelseslovgivning stiller nye krav til it-sikkerhed og databeskyttelse. UNI-login Unilogin er derfor udvidet med funktionalitetfunktionaliteter, der understøtter, at skolerne kan sikre, at kun tjenester med et legitimt behov for adgang til skolens data kan få adgang til disse, og at skolerne kan vælge en mere ’dataminimerende’ adgang til data (se mere om dataadgang nedenfor). Derudover er login-servicen udvidet med mulighed for 2-faktor-login (step up) for brugere over 15 år i form af NemID.

UI Expand
titleUNI-Logins Brugeradministration

UNI-Login Unilogin Brugeradministration er en onlinetjeneste, hvor brugeradministratorer har adgang og kan se de brugere, som er tilknyttet institutionen i UNI-Login. Her kan adgangskoder ændres og rettigheder tildeles. For institutioner, der har enkelte brugere, som ikke er i det administrative system, eller ikke har et administrativ system er det muligt at administrere brugere manuelt.UNI-Login brugeradministration tilgås Unilogin. Desuden er det muligt at tildele visse rettigheder, se importdata samt foretage manuel tilknytning for institutioner som ikke har et administrationssystem.

Du kan tilgå Unilogin brugeradministration via ba.emu.dk. Her kan du udføre en række opgaver, blandt andre:

... Se alle vejledninger og artikler i UNI-Login Unilogin Brugeradministration

UI Expand
titleMitunilogin.dk

På mitunilogin.dk har alle UNI-Login Unilogin brugere mulighed for selv , at ændre adgangskode og se, hvilke tjenester skolen/brugeren har adgang til. Forældre til børn i folkeskolen kan se tilknytning til egne børn og institution.

UI Expand
titleHvordan bestiller jeg adgang til UNI-Login?

Hvis din institution endnu ikke har adgang til UNI-LoginUnilogin, kan du bestille dette adgang denne side.

UI Expand
titleSupportadgang i UNI-Login Brugeradministration

Include Page
Supportadgang til Brugeradministrationen
Supportadgang til Brugeradministrationen


Mest læste vejledninger og ofte stillede spørgsmål

Popular Content
typespage
max5
displaytitle
timespan14d
labelsuniloginbrugeradm

Glemt adgangskode til dit Unilogin

UNI-Login med NemID

Hvordan får jeg UNI-Login?

Fejl: Certifikat ugyldigt ved login

Jeg har glemt min egen adgangskode, hvordan får jeg en ny?

Include Page
Sidemenu Brugeradmin | UNI-Login
Sidemenu Brugeradmin | UNI-Login