Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Denne vejledning gælder for institutioner der i forvejen er brugere af UNI-LoginUnilogin.

Vejledningen gennemføres af institutionens UNI-Login brugeradministrator.

...

Har jeres institution ikke adgang til UNI-Login Unilogin brugeradministration, kan dette bestilles med denne formular.