Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Et overblik over hvilke forældre og andre kontaktpersoner, der har et UNI-Login kan Unilogin kan ses på https://ba.emu.dk > ’Import’ > ’Vis importerede’

I kolonnen 'Kontakter der endnu ikke er oprettet i UNI-Login, men kun importeret, vil fremstå på listen med en stjerne (*). Se eksempel: Image Removed' længest til højre ses hvilke kontaktpersoner (forældre/værge/forældremyndighedsindehaver(e)) der er tilknyttet eleven.

Her er et forslag til hvilken søgning/sortering der er nemmest for jer.

  1. En liste med alle skolens brugere - og kontaktpersoner ud for eleverne
  2. En liste med en specifik klasse - og kontaktpersoner ud for eleverne

Image Added

Kontaktpersoner som er oprettet kan ses i kolonnen helt til højre.

Image AddedInfo
iconfalse
titleRelateret indhold

Kan forældre uden cpr-nummer få adgang til tjenester med UNI-Login?

Hvordan får jeg mit UNI-Login? (Unilogin som forælder )eller elev?