Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info
iconfalse

På fanebladet Parathedsvurdering kan du se hvilke typer af ungdomsuddannelse du er vurderet parat til.

Søger du kommunal/privat 10. klasse eller efterskole, kan du gå videre til næste faneblad, fordi du ikke skal vurderes i forhold til 10. klasse. 

UI Expand
titleSådan ser du om du er vurderet uddannelsesparat

Hvis du ser sådan her ud, er du vurderet parat til en gymnasial uddannelse. 

Image Removed

Hvis det ser sådan her ud, er du vurderet parat til en erhvervsuddannelse

Image Removed

Du kan også være vurderet parat til begge dele.

For at kunne underskrive og sende din ansøgning, skal du være vurderet parat til den eller de uddannelser du ønsker at søge ind på. 

I kommentarfeltet kan du tilføje kommentarer, hvis der er oplysninger i forbindelse med parathedsvurderingen, som du ønsker skal gives videre til de skoler du søger ind på.

  1. Skriv din kommentar
  2. Klik på Tilføj kommentar

Image Removed

UI Expand
titleSådan ser du om du er vurderet ikke-uddannelsesparat

Er du vurderet ikke-uddannelsesparat, skal dine forældre markere om de ønsker din uddannelsesparathedsvurdering revurderet hos den skole du søger ind på.

  1. Dine forældre logger ind via forælder-login
  2. Dine forældre markerer at de ønsker uddannelsesparathedsvurderingen revurderet
  3. I kommentarfeltet skriver de en begrundelse
  4. Klik på Tilføj kommentar

Image Removed

Ønsker I ikke uddannelsesparathedsvurderingen revurderet, skal du vælge et nyt uddannelsesønske

Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål om parathedsvurdering

Children Display
sorttitle

Include Page
Sidemenu FTU | Optagelse.dk
Sidemenu FTU | Optagelse.dk