Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Livesearch
additionalnone
labelsftuansøger,ftuvidenSådan udfylder I ansøgningen

Ansøgningen skal være underskrevet senest den 1. marts. Det er dig som forælder, der har ansvar for at ansøgningen er underskrevet inden fristen.
Fra den 111. januar kan I udfylde ansøgningen, men den kan først underskrives fra den 2. februar.

I kan læse om adgangskrav til erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser på UddannelsesGuiden.

UI Expand
titleSådan logger I ind på Optagelse.dk

I har to muligheder for at logge på:

 • enten I kan I bruge dit barns UNI-LoginSkal bruges for at kunne uploade studievalgsportfolien og eventuelle andre bilag. Du kan også underskrive ansøgningen.
 • eller I du kan vælge at logge på via forældrelogin med en forældres NemIDForældrelogin kan kun bruges til at underskrive ansøgningendit NemID

Problemer med at logge på?

UI Expand
titleKontroller de personlige oplysninger
 • Udfyld jeres mailadresser og telefonnumre

Navn og adresse De personlige oplysninger er udfyldt på forhånd af dit barns skole. Der er ikke altid oplysninger om begge forældre. Det er ikke et problem i forhold til at kunne underskrive ansøgningen.

Fejl i oplysningerne eller andre spørgsmål til de personlige oplysninger?

UI Expand
titleTjek karakterer
 • Kontroller at karaktererne er registreret rigtigt
 • Kontroller at tysk eller fransk er markeret korrekt nederst på siden

Fejl i karakterer eller andre spørgsmål til karakterer og gennemsnit?

UI Expand
titleSe parathedsvurdering
 • Se om dit barns uddannelsesparathedsvurderinger

Hvis dit barn er vurderet uddannelsesparat til

det

den eller de

uddannelsesønsker

uddannelser, han

eller hun har

/hun ønsker at søge ind på, kan I gå videre i ansøgningen.

Hvis dit barn er vurderet ikke-uddannelsesparat til den eller de gymnasiale uddannelser, men opnår 6,0 eller mere i gennemsnit af de lovbundne prøver, bliver vurderingen ikke-uddannelsesparat annulleret.Spørgsmål vedrørende han/hun ønsker at søge ind på, skal I tale med dit barns vejleder.

Spørgsmål om parathedsvurderingen?

UI Expand
titleTilføj uddannelsesønsker
 • Under Uddannelsesområde skal I vælge om dit barn vil søge erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller 10. klasse
 • I skal klikke på den skole, som dit barn vil søge ind på for at komme videre i ansøgningen
 • I kan slette en valgt uddannelse ved at klikke på uddannelsen i prioriteringslisten. Klik derefter på skraldespanden

Se korte videoer og forklaringer på hvordan I udfylder udddannelsesønsker

UI Expand
titleSkriv under og tilføj bilagVedhæft studievalgsportfolio

Det er et krav, at I vedhæfter dit barns studievalgsportefolio. Læs om studievalgsportefolien

 • Klik på knappen Vedhæft studievalgsportfolio
 • Du kan kun se og vedhæfte PDF-filer

Har I andre bilag kan I vedhæfte dem under Andre bilag. I de fleste tilfælde vil det ikke være aktuelt.

 • Klik på knappen Vedhæft andre bilag

Spørgsmål om studievalgsportfolio og andre bilag?

UI Expand
titleSkriv under

Når I har tjekket alle fanebladene igennem

og

, tilføjet uddannelsesønsker og vedhæftet studievalgsportefolio, er ansøgningen færdig og klar til underskrift.

 • Dit barn kan godkende ansøgningen ved at klikke på knappen Godkend uddannelsesplanansøgning
  • Det er ikke et krav at dit barn godkender ansøgningen

Mindst én forælder skal underskrive ansøgningen

.

  • Klik på knappen Underskriv ud for dit eget navn og underskriv med dit NemID

Vil begge forældre underskrive, skal det gøres samme dag

. Begge forældre kan underskrive, selvom

det

der kun

er den ene forælder, der står under de personlige oplysninger

Problemer med underskrift eller spørgsmål om studievalgsportfolio og bilagstår den ene forælders navn.

 • Klik på på knappen Underskriv i feltet uden navn og underskriv med dit NemID

Problemer med underskrifter?

UI Expand
titleKontroller at ansøgningen er sendt

Når du som forælder har underskrevet med NemID, er ansøgningen sendt.

Se hvordan I kan kontrollere, at ansøgningen er sendt

UI Expand
titleSådan laver I ændringer i ansøgningen

I kan selv ændre i ansøgningen, indtil I har underskrevet den.

Har I underskrevet ansøgningen, kan , der i nogle tilfælde laves ændringer.

Se hvordan I kan lave ændringer, hvis I har underskrevet

Se hvordan I udfylder ansøgningen

Multimedia
nameOptagelse.dk2019optagelse_dk_ungdomsuddannelse2020.mp4
width100%
height100%

Se videoer om udfyldelse af udddannelsesønskerSe optagelsesbreve til forældre


Brug for mere hjælp?


UI Expand
titleUddannelsesparat og brug for mere hjælp?

I skal som udgangspunkt selv orientere jer om, hvordan I ansøger. Har I spørgsmål til dit barns valg af uddannelse, kan I læse artikler og se videoer omkring emnet i temaet til forældre på UddannelsesGuiden og kontakte eVejledning.

Har I spørgsmål til ansøgningen af teknisk karakter, kan I kontakte supporten på tlf. 7021 2151

UI Expand
titleIkke-uddannelsesparat og brug for mere hjælp?

I skal kontakte vejlederen på dit barns skole, hvis der er noget i ansøgningen, I er i tvivl om.

Har I spørgsmål til ansøgningen af teknisk karakter, kan I kontakte supporten på tlf. 7021 2151