Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Excerpt

Fra den 22. januar 2018, fjernes visningen af de sidste fire cifre i brugernes CPR-numre i alle lister og dataudtræk på UNI-Login brugeradministration, hvor brugernes CPR-numre vises. Dette gælder de brugere der er oprettet via import fra et studieadministrativt system.

Relaterede artikler

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesSUPPORT2017
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel in ("unilogin","uniloginbrugeradm","sikkerhed2018") and type = "page" and space = currentSpace()
labelssikkerhed

...

hiddentrue

...