Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Styrelsen for It og Lærings support- og vejledningssider. 

Her kan du søge artikler og vejledninger frem, som kan hjælpe dig videre i brugen af STIL’s systemer.

Livesearch
spaceKeyGYMREFORM,INFRA,VFES,SUP,GFOPTPUBLIC2,DBUNGE
sizelarge
additionalpage excerpt
placeholderHer kan du søge artikler og vejledninger frem
typepage


Almindelig bruger::  Fx ansøgere på optagelse.dk, forældre, unge

Professionel.bruger: Uni-login administratorer, lærere og vejledere, superbruger på erhvervsskolerne

Leverandør indgang: Virksomheder og lign. der leverer systemer til uddannelsessektoren

HTML
<script>
  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
  })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
  ga('create', 'UA-93908263-1', 'auto');
  ga('send', 'pageview');
</script>