Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Den 5. februar 2018 og fremadrettet, vil adgangen til UNI-Login brugeradministration blive lukket for brugeradministratorer, der ikke har været logget på brugeradministrationen inden for det seneste år.

Brugeradministratoren vil fortsat være have adgang til de øvrige tjenester/produkter som tildeles gennem tilknytning til en eller flere institutioner, men adgang til UNI-Login brugeradministration vil forsvinde.

Adgang

For at få adgang til brugeradministrationen igen, skal en anden aktiv brugeradministrator på institutionen tildele adgang igen, eller der skal bestilles adgang ved at udfylde og indsende denne formular Ændring af primær brugeradministrator i UNI•Logins brugeradministration 

Læs om bestilling af adgang til UNI-Login brugeradministration på denne side Bestil adgang til

...

UNI-Brugeradministration.

...

width0%


Warning
titleBemærk

En brugeradministrator har adgang til persondata, og adgangen UNI-Login brugeradministration bør gives til særlige medarbejdere.

Relaterede artikler

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesSUPPORT2017
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel in ("unilogin","uniloginbrugeradm","sikkerhed2018") and type = "page" and space = currentSpace()
labelssikkerhed

...

hiddentrue

...