Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Styrelsen for It og Lærings infrastruktur-webservices er knyttet til brugerportalinititativet. Brugerportalsinitiativet er et fællesoffentligt initiativ på folkeskoleområdet mellem Styrelsen for It og Læring og Kommunernes Landsforening.
Initiativet skal etablere en digital understøttelse af folkeskolen, så digital læring og udvikling understøttes. Som led i brugerportalinitativet har Styrelsen for It og Læring udviklet en infrastruktur som sikrer, at data kan udveksles på tværs af systemerne i brugerportalinitiativet. Infrastrukturen omfatter en række webservices, og det er dem, du kan finde vejledninger på her.

Den tekniske adgang til data håndteres i UNI-Logins Unilogins Brugeradministration og kræver en tilslutningsaftale. UNI-Login  Unilogin retter sig mod institutioner og leverandører til institutioner i hele Undervisningsministeriets resortområde og dermed ikke kun til folkeskoler.