Sådan henter du tjeklister i den mest hensigtsmæssige rækkefølge. 

I det følgende anviser vi, hvordan du smartest tjekker ansøgningerne, så alle elever behandles korrekt.


 1. Log ind
 2. Klik på Uafhentede FTU ansøgninger 2019/2020
 3. Bemærk listen viser kun ansøgninger med opdateret bilag, der ikke er afhentet og listen kan derfor være tom
 4. Klik på kolonnen Status og klik på Vis alle
 5. Gå til kolonnen Status på ansøgning, skriv bilag og tryk Enter

  Kategorien Samtale

  OBS - relevant for GYM

  Vær i denne kategori særligt opmærksom på:

  Det er vigtigt, at ansøgere til 3-årig gymnasial uddannelse med konklusionen Samtale dobbelttjekkes. Ansøgere med et gennemsnit i de lovbundne prøver på under 3,0 og over 2,0 kan nøjes med en vejledningssamtale såfremt, at ansøgeren også opfylder øvrige forudsætninger for at kunne optages. Det betyder, at 9. klasse elever skal opfylde forudsætningerne 1-5 samt 8 i tjeklisten, mens 10. klasse elever skal opfylde forudsætningerne 1-6 samt 9 i tjeklisten.  

  Desværre konkluderer Optagelse.dk fejlagtigt, at ansøgere, som har mellem 2,0 og 3,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver, skal indkaldes til vejledningssamtale, selvom ansøgeren ikke opfylder de øvrige forudsætninger. De bør dog i stedet indkaldes til optagelsesprøve og vejledningssamtale (hvis de ikke var til den tidlige prøve den 14. juni).  

  Find eleverne således: 

 6. Vælg Samtale i kolonnen Retskrav
 7. Åben bilagslisten - klik på clipsen ude i højre side
 8. Åben Grundlag for vurdering af retskrav

 9. Tjek forudsætningerne 1-5 og 8 (9. klasse elev) og forudsætningerne 1-6 og 9 (10. klasse elev)

  OBS

  Hvis ansøgeren IKKE opfylder forudsætningerne 1-5 (9. klasse) eller 1-6 (10. klasse) er konklusionen forkert, ansøgeren skal indkaldes til optagelsesprøve og vejledningssamtale.

  Hvis ansøgeren opfylder 1-5 og 8 (9. klasse) og 1-6 og 9 (10. klasse) er konklusionen korrekt, ansøgeren skal indkaldes til vejledningssamtale.

  Kategorien Optagelsesprøve

  OBS

  Antallet af ansøgere i denne kategori er formentlig for højt. Vi ved, at følgende ansøgere er i listen på fejlagtigt grundlag:

  1. Ansøgere med mangelfuldt indberettet PRB9 bevis kan have bestået eksamen. Indhent evt. manglende karakterer
  2. Ansøgere som opfylder kravene til 2. fremmedsprog, selvom Optagelse.dk siger %
  3. Ansøgere som har 10. klasse karakterer, der kan indgå i en gunstberegning, som Optagelse.dk ikke har beregnet

  Ansøgere med mangelfuldt bevisgrundlag: 

 10. Vælg Optagelsesprøve i kolonnen Retskrav

 11. Sortér på kolonnen Dato, så ældste dato står først (klik på pilen i kolonnen Dato for at sortere)
 12. Tjek for ansøgninger opdateret før den 26. juni, da disse kan være baseret på mangelfulde beviser:
  1. Hvis ansøgeren har et PRB9 bevis og/eller enkelt karakterer fra indeværende skoleår, bør du være opmærksom på, om beviset eller karaktererne er mangelfuldt. Mangler der karakterer, bør du kontakte skolen for at indhente resterende karakterer.
  2. Hvis ansøgeren har et EKS9 (9. klasse) og et AFG10 bevis (ansøger fra 10. klasse), skal du åbne dokumentet Grundlag for vurdering af retskrav. Hvis vurderingen er, at konklusionen er korrekt, skal ansøgeren indkaldes til optagelsesprøve. 
 13. Ansøgninger med dato 26. juni eller senere forventes at have endelige karakterer vedlagt. Tjek at konklusionen i bilaget Grundlag for vurdering af retskrav er korrekt. Vær opmærksom på, at ansøgere, der allerede har været til optagelsesprøven den 14. juni, også fremgår i denne liste 

  Ansøgere fra 10. klasse til HF, der ikke opfylder kravet om 2. fremmedsprog:

  OBS - 10. klasse til HF

  Optagelse.dk markerer desværre ikke-opfyldt på tjeklisterne for HF ved for mange 10. klasse elever i punkt 3 Prøveforberedende undervisning samt prøve i 2. fremmedsprog.

  Vi anbefaler derfor, at I dobbelttjekker ansøgere, som har fået markeret ikke-opfyldt ud for Prøveforberedende undervisning samt prøve i 2. fremmedsprog.

  Reglen tjekker, om ansøgeren har været til prøve i 2. fremmedsprog og markerer ikke-opfyldt, hvis ansøgeren ikke har været til prøve i faget. Desværre tages der ikke højde for, om ansøgeren har været udtrukket til prøve i faget eller ej.

  Reglen bør kun markere ikke-opfyldt, hvis ansøgeren har været udtrukket, men ikke har været til prøven. Kun ansøgere, der har kode 87 eller 89 i stedet for en karakter i 2. fremmedsprog i 9. klasse, bør have aflagt prøver i 2. fremmedsprog i 10. klasse (mundtlig og skriftligt).

  Alle andre ansøgere har ikke været udtrukket og opfylder derfor kravet, hvis de har markering for at have fulgt undervisningen i 5.-9.-klasse i ansøgningen. Disse ansøgere skal IKKE til optagelsesprøve, hvis øvrige krav er opfyldte.

  10. klasse ansøgere og gunst:

 14. Tjeklister, hvor det er angivet at Gennemsnit beregnet efter gunstreglen: ikke kan beregnes, bør tjekkes, hvis ansøgeren:

  1. Er ikke-uddannelsesparat og har et lovbundet gennemsnit under 6 (gym og HF)
  2. Har et gennemsnit under 2 (obligatoriske og/eller lovbundne) (GYM)
   For disse ansøgere, skal du kontrollere om vedlagte 10. klasseprøver kan indgå i gennemsnitsberegningen til gunst for ansøgeren. 10. klassekaraktererne kan trække gennemsnittet op, så ansøgeren kan optages eller evt. indkaldes til kun en vejledningssamtale. Dette vil typisk være ansøgere, som kun har et EKS9 bevis (her skal du kontakte afgivende skole og bede om 10. klasse karakterer) eller har EKS9 og har enkeltkarakterer (Singles) eller har et PRB9 sammen med deres 10. klasseskarakterer. I disse 3 tilfælde beregnes gunst ikke automatisk af Optagelse.dk. Se mere om beregning af gunst her.

  Kategori Ukendt

 15. Gå til kolonnen Retskrav og vælg Ukendt

 16. I kolonnen Uddannelse vælger du HF

  OBS - 9. klasse til HF

  Vær opmærksom på ansøgere fra 9.klasse, der søger HF. Kolonnen Retskrav i vil vise Ukendt, hvis ansøgerne ikke har bestået folkeskolens afgangseksamen eller ikke har opfyldt én eller flere andre forudsætninger. Da ansøgerne ikke kan blive tilbudt en samtale eller optagelsesprøve, vil retskravet stå som Ukendt. Det er ikke muligt at optage ansøgerne, og de skal opfordres til at tage kontakt til deres UU-center.

 17. Hold øje med, om ansøgerens CPR nummer står med grå eller sort skrift. Kig på de ansøgere, som har gråt CPR nummer først. Ansøgere med gråt CPR nummer søger ikke i direkte forlængelse af skolen og skal derfor indkaldes til en standardiseret vurdering.
 18. De resterende ansøgere med sort CPR nummer omfatter henholdsvis ansøgere fra 9. og 10. klasse: 
  1. Ansøgere i 9. klasse der har status Ukendt, kan være ansøgere, som IKKE opfylder kravene. Tjek ansøgernes konklusion og vedlagte karakterer. Hvis det kan bekræftes, at ansøgerne ikke opfylder én eller flere krav, skal ansøgerne afvises.
  2. Ansøgere i 10. klasse der har status Ukendt, vil være ansøgere, som mangler karakterer og/eller andre informationer, der er nødvendige for at konkludere, om de kan optages. De manglende informationer skal indhentes. 
 19. Gå i kolonnen Uddannelse, klik på Vis alle, sortér kolonnen, så STX står først (HF vil være på de sidste sider)
  1. Frasortér alle ansøgere med gråt CPR nummer
  2. De resterende sorte CPR numre, mangler karakterer og/eller andre informationer. De manglende informationer skal indhentes, før du kan træffe en afgørelse.

  Kategorien Retskrav

 20. Gennemgå 10. klasse elevernes karakterer. Indkald til optagelsesprøve, hvis ansøgerne ikke har 2 karakterer i hhv. dansk, matematik og engelsk på FP10-niveau. Hvis ansøgerne har aflagt prøverne på FP9-niveau, skal de have aflagt prøverne svarende til lovbunde 9. klasseprøver. Ansøgerne må gerne "mixe" mellem FP9 og FP10.
 21. Vær opmærksom på, at der blandt disse ansøgere, kan være 10. klasse elever, fejlagtigt opfylder markeringen i punkt 5 i tjeklisten (Aflagt prøve i dansk, engelsk og matematik). Ansøgerne får krav opfyldt i Optagelse,dk, hvis de har aflagt minimum 1 af prøverne i 10. klasse, ansøgerne bør dog have aflagt to i hvert fag, hvis prøverne er aflagt på FP10 niveau. Kan det konstateres, at ansøgerne ikke opfylder kravene på dette punkt, skal de indkaldes til en optagelsesprøve.