Vælg efter emne nedenfor, eller brug søgefeltet
Adgang og login til Unilogin brugeradministration

Unilogin brugeradministration er en onlinetjeneste for brugeradministratorer, hvor de kan se de brugere, som er tilknyttet institutionen i Unilogin. Her kan de desuden tildele visse rettigheder, se importdata samt foretage manuel tilknytning for institutioner, der ikke har et administrationssystem.

Du kan tilgå Unilogin brugeradministration via siden ba.emu.dk ved at følge dette link.

Vejledninger til Unilogin brugeradministration

Herunder findes vejledninger til nogle af de opgaver, man kan udføre i Unilogin brugeradministration:


Hvem kan få Unilogin som brugerorganisation?
 • Det fremgår af ungeindsatslovens § 15g, stk. 1, at Styrelsen for It og Læring som databehandler kan stille en digital identifikationsløsning - Unilogin - til rådighed for statsinstitutioner, kommuner, regioner og selvejende institutioner på dagtilbudsområdet og undervisningsområdet til brug for styring af adgangsrettigheder til pædagogiske og administrative tjenester for brugere og medarbejdere.
  • F.eks. hører museer ikke under ovenstående kategori. Her bør man kontakte den, der udbyder et digitalt læremiddel, og bede dem give adgang til deres tjeneste via en anden loginløsning end Unilogin.

 • Din organisation skal som udgangspunkt have et CVR-nummer (eller p-nummer) for at kunne bestille infrastrukturprodukter hos STIL.
Andre bemærkninger og særlige forhold

Hjemmeundervisning og private undervisningstilbud

 • For hjemmeundervisere anbefales det at tage kontakt til den tilsynsførende skole for at få adgang til undervisningsmateriale. Alternativt kan man kontakte foreninger for hjemmeundervisere, der hjælper hjemmeunderviste børn med at få adgang til digitale læremidler.
 • Private undervisningstilbud kan evt. ansøge om at blive en friskole. Du kan læse om tilskud til frie grundskoler i denne artikel.

For udenlandske institutioner

For alle brugeradministratorer

Ansøg om at få adgang til Unilogin Brugeradministration

Udfyld ansøgningen med følgende: 

(OBS: Alle oplysninger er obligatoriske)

Institutionsoplysninger

 • Institutionsnavn- og nummer

Teknisk kontaktpersons

 • CPR-nummer
 • Fulde navn
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse

Institutionsleders

 • CPR-nummer
 • Fulde navn

Vedhæftet PDF (Underskriftsside - Bestilling af Unilogin Brugeradministration.pdf) med følgende oplysninger:

 • Institutionsnavn- og nummer
 • Institutionsleders fulde navn
 • Teknisk kontaktpersons fulde navn
 • Institutionsleders underskrift

Teknisk kontaktperson og institutionsleder oprettes begge som brugeradministratorer og får adgang til Unilogin Brugeradministration.

STIL modtager ansøgningen

Vi modtager jeres ansøgning og giver besked, når den er blevet behandlet.

Såfremt STIL kan imødekomme jeres ønske og tildele jer adgang, kan institutionslederen og den tekniske kontaktperson nu logge ind i Unilogin brugeradministration via siden www.ba.emu.dk.

I kan finde vejledninger til Unilogin brugeradministration her.Brugeradministrationen tilgås via ba.emu.dk.

Af sikkerhedsmæssige årsager kræves det, at du logger ind med dit NemID. Du kan godt bruge erhvervsNemID, men det er et krav, at dette er identificeret med dit CPR-nummer.

Udover den primære brugeradministrator, kan flere brugere fra både egen institution (intern) og fra andre institutioner (ekstern) tildeles rettigheder som supplerende brugeradministrator.


Intern brugeradministrator

For personer, der i forvejen er tilknyttet institutionen.

Fremgangsmåde - opret supplerende intern brugeradministrator

 •  Tryk på menupunktet 'Rettighedstildeling'
 •  Under punktet ’Vælg brugere’ vælges ’Ansatte på institutionen’:

Billedet viser hvordan der under menupunktet Rettighedstildeling vælges Vælg brugere og derefter Ansatte på institutionen.

 • Sæt flueben i feltet 'Brugeradm' ud for den ønskede bruger:

Billedet viser hvor der sættes flueben i feltet Brugeradm ud for den ønskede bruger.

 • Tryk på 'Gem'.


Hvis den ønskede bruger ikke findes på listen, skal brugeren i stedet tildeles rettighederne som en ekstern brugeradministrator. Følg nedenstående vejledning for at gøre dette.

Ekstern brugeradministrator

Som supplerende brugeradministrator er det muligt at tildele rettigheder til en bruger, der er tilknyttet en anden institution.

Fremgangsmåde - opret supplerende ekstern brugeradministrator

Først skal brugeren findes og udpeges i databasen:

 •  Tryk på 'Alle brugere'
 •  Skriv navnet på brugeren
 • Tryk på 'Søg'
 •  Udpeg personen ved at sætte flueben ud for den ønskede bruger:

Billedet viser hvordan søgefunktionen under Alle brugere anvendes til at finde den ønskede bruger.

Herefter giver du brugeren de ønskede rettigheder:

 • Tryk på menupunktet 'Rettighedstildeling'
 • Tryk på knappen 'Vis huskede'
 • Sæt flueben i feltet 'Brugeradm' ud for den ønskede bruger:

Billedet viser knappen Vis huskede og hvordan man kan sætte et flueben i boksen Brugeradm ud for den bruger, der skal tildeles rettigheder.

 •  Tryk på 'Gem'.


Få mere hjælp

Manuel administration

Det er i begrænset omfang muligt at foretage manuel administration af institutionens brugere via ba.emu.dk.

Det tilrådes dog, at institutionen benytter et "rigtigt" administrationssystem til at administrere brugere, da manuel administration ikke giver de samme muligheder, og da tilknytning herigennem kan være mangelfuld i forhold til adgang til eksterne systemer og tjenester med Unilogin.

Vær særligt opmærksom på Unilogins levetidspolitik, hvor manuelt tilknyttede brugere slettes automatisk, såfremt tilknytningen ikke bekræftes.

Vejledninger:

Denne vejledning viser hvordan man kan tilknytte en bruger til en institution, hvis man ikke har mulighed for at udføre denne opgave via skolens administrationssystem som normalt.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at nedenstående vejledning kun gælder, hvis skolen ikke i forvejen bruger et andet administrativt system.

Hvis skolen bruger et andet system, skal brugeren indtastes i dette.

Fremgangsmåde - foretag manuel tilknytning via Unilogin Brugeradministration

 1. Log på ba.emu.dk
 2. Vælg menupunktet ’Manuel administration’ og herunder ’Tilknyt med CPR’
 3. Indtast CPR-nummer på brugeren og tryk på knappen ’>>’ (de to piletaster). Gå derefter til trin 4 eller 5.
  På billedet ses indtastningsfeltet til CPR nummer samt placeringen af de to piletaster.

 4. Findes brugeren: Vælg ’Brugertype’, vælg eller indtast 'Klasse' og tryk på knappen ’Tilknyt’:
  Billedet viser hvordan brugeren dukker op med navn, hvis brugeren findes. Felterne Brugertype og Klasse samt knappen Tilknyt udpeges også.

 5. Findes brugeren ikke: Indtast brugerens Unilogin brugerID i feltet 'BrugerID' og tryk på knappen ’>>’ (de to piletaster):
  Billedet viser feltet til indtastning af brugerens Unilogin brugerID. Derudover udpeges knappen med de to piletaster.

 6. Vælg ’Brugertype’, vælg eller indtast 'Klasse' og tryk på knappen ’Identificer’:
  Billedet viser felterne Brugertype og Klasse samt knappen Identificer.

Denne vejledning er særligt rettet imod udenlandske institutioner eller institutioner med medarbejdere, forældre eller elever (herunder flygtningebørn), der ikke har - og ikke kan få - et dansk CPR-nummer, samt virksomheder, der skal oprette testbrugere.

Bemærk

Brugen af fiktivt CPR-nummer er kun for personer, som ikke har - eller kan få - et dansk CPR-nummer. De fleste personer, som er bosiddende i Danmark, eller danskere bosat i udlandet, har mulighed for at få et dansk CPR-nummer.

Vi henviser til cpr.dk for mere information om personnummer og administrativt personnummer.

I særlige tilfælde, hvor det ikke er muligt at udstede personnummer, kan man gøre brug af fiktivt personnummer, som beskrevet i denne vejledning i stedet.

Bemærk: Det er et krav for at anvende Unilogin på fagportaler og digitale læremidler, at brugeren er CPR-identificeret. De nyere Unilogin webservices behandler kun CPR-identificerede brugere.

Hvornår anvendes de forskellige slags personnumre?

Her i vejledningen du finde hjælp til at oprette brugere i særlige situationer, hvor brugeren hverken har eller kan få et dansk CPR-nummer.

Eksempelvis situationer som:

 • Nogle udenlandske skoler, f.eks. skoler med udenlandsdanskeres børn, skoler for det danske mindretal i Tyskland og skoler i Rigsfællesskabet.
 • Forældre, der af en eller anden grund ikke har et CPR-nummer, og ikke har mulighed for at få dette tildelt.
 • Virksomheder i Danmark, der har brug for testbrugere til test af deres online portal, som anvender Unilogin webservice og autentifikation. Bemærk: Særligt for virksomheder: Læs denne artikel om testmiljø for tjenesteudbydere.

Såfremt det heller ikke er muligt at få administrativt personnummer, kan man benytte og tildele brugerne et "pseudo" CPR-nummer - også kaldet et fiktivt CPR. Dette fiktive CPR skal være uden for udfaldsrummet, som anvendes af CPR-registeret. Fx kan man lægge 60 til datoen og derefter beregne kontrolciffer.

En anden mulighed er at benytte såkaldte KOT CPR-numre, som indeholder bogstaver på de første tre pladser efter datodelen af CPR-nummeret. 

Der er flere måder at beregne eller lave et fiktivt CPR-nummer:

Se vejledning

Nedenfor findes et regneark, som kan bruges til udregning af pseudo CPR-numre, der overholder det såkaldte modulo 11 tjek.

Regnearket er baseret på metoder anbefalet af CPR-kontoret. Læs evt. mere om erstatningspersonnummer i eksterne systemer i denne artikel fra cpr.dk.

  File Modified
Microsoft Excel Spreadsheet Fiktivt-CPR (2).xlsx Oct 09, 2018 by Søren Resbo

Bemærk: Der gives ikke support på brugen af dette regneark.

Når du har et fiktivt CPR-nummer, er der to metoder til at oprette brugere på:

 1. Via import fra skolens administrative system (hvis skolen benytter et administrationssystem). Dette anbefales.
 2. Brugere oprettes manuelt og enkeltvis via brugeradministrationssiden. Se vejledningen 'Opret Unilogin via manuel administration' ved at følge dette link.


Vær særligt opmærksom på levetidspolitikker for Unilogin, som du kan læse mere om her.Styrelsen for It og Lærings datapolitik indebærer, at manuelle tilknytninger, som er ældre end et år, slettes automatisk.

Importer, der er over 12 måneder gamle, vil blive slettet automatisk.

Dette vil ske 1 gang om måneden, med virkning fra januar 2017.

Brugeradministrator vil - 1 måned inden sletningen - blive varslet pr. mail (jf. kontaktoplysninger i SkoleGrunddata), men udelukkende i de tilfælde hvor forældede importer indeholder brugere.

Forud for sletningen vil institutionens brugeradministratorer via mail blive informeret om, hvilke brugere, der er i risiko for at blive slettet. E-mailadressen, som varslingen sendes til, er den angivne adresse for den enkelte brugeradministrator via ba.emu.dk - Administratorer.

Det er muligt at undgå sletningen ved at bekræfte de i mailen nævnte brugere. Som institutionens brugeradministrator kan du tilgå Unilogin brugeradministration og bekræfte tilknytningen. 

Sådan bekræftes brugere, som ikke skal slettes
 1. Åbn Unilogin Brugeradministration ved at logge ind via denne side
 2. Gå til 'Manuel administration' i menuen i venstre side
 3. Klik på 'Tilknyt med CPR' i undermenuen
 4. Tryk på linket 'Bekræft' til højre ud for den bruger, som skal bekræftes:
  Billedet viser trin 2 til 4 i vejledningen, der omhandler bekræftelse af tilknytning.
 5. Tryk på knappen 'Gem' for at bekræfte oplysningerne:
  Billedet viser knappen Gem, som du skal trykke på for at bekræfte oplysningerne.Problem

En bruger, som ikke længere er tilknyttet institutionen, fremtræder fortsat i Unilogin brugeradministration eller får tidligere tilknyttede institutioner som valgmulighed i tjenester, hvor der bruges Unilogin til indlogning.

Løsning

Hvis brugeren er importeret fra jeres administrationssystem, skal brugeren slettes fra dette. Du kan tjekke om brugeren er importeret på følgende måde, ved at se om personen findes i en importfil: 

 1. Gå til 'Import'
 2. Tryk på undermenuen 'Vis importerede'
 3. Hvis der er flere forskellige importer, så tjek dem alle
 4. Hvis brugeren findes i en gammel import, skal denne import nedlægges, hvorved brugeren mister tilknytningen til jeres institution.


Sådan fjerner du en forældet import

Bemærk: Kun hvis brugeren findes i en forældet import i brugeradministrationen, skal du følge vejledningen herunder for at fjerne brugeren fra jeres institution.

 1. Tilgå brugeradministrationen på siden ba.emu.dk ved at følge dette link
 2. Gå til 'Import' i menuen i venstre side
 3. Klik på 'Indlæs/nedlæg import' i undermenuen
 4. Tryk på knappen 'Ret/nedlæg' ud for den/de import(er), du ønsker at nedlægge
 5. Tryk på knappen 'Nedlæg import'.
Manuel sletning i Unilogin brugeradministration

Bemærk: Kun hvis brugeren er oprettet manuelt via brugeradministrationen, kan/skal du følge vejledningen herunder for at fjerne brugeren fra jeres institution.

 1. Tilgå brugeradministrationen på siden ba.emu.dk ved at følge dette link
 2. Gå til 'Manuel administration'
 3. Klik på 'Tilknyt med CPR' i undermenuen
 4. Fremsøg brugeren, du ønsker at slette på listen
 5. Tryk på 'Slet' i kolonnen til højre, som vist på nedenstående billede:

På billedet ses funktionerne Tilknyt med CPR og Slet i forbindelse med manuel sletning i Unilogin brugeradministration.Få mere hjælp

Tildel rettigheder

Denne vejledning gælder for institutioner, der i forvejen er brugere af Unilogin. Vejledningen gennemføres af institutionens Unilogin brugeradministrator.

Fremgangsmåde - tildel rettigheder i Unilogin Brugeradministration


Billedet viser hvordan man under menupunktet Rettighedstildeling kan sætte flueben ud for den person, der skal have rettigheder.

 • Tryk på ’Gem’
 • Hvis rettigheden skal tildeles en ekstern person, som ikke i forvejen er tilknyttet institutionen, kan personens brugerID indtastes i feltet øverst på siden, hvorefter rettigheden kan tildeles ved at trykke på knappen 'Føj bruger til listen' (se nedenstående billede):

Billedet viser hvordan man via et søgefelt og knappen Føj bruger til listen kan give personen rettigheder.


Se hvilke forældre, der er oprettet med et Unilogin

Du kan finde et overblik over hvilke forældre og andre kontaktpersoner, der har et Unilogin, ved at tilgå ba.emu.dk.


 • Vælg ’Import’ i menuen og herunder ’Vis importerede'
 • I kolonnen 'Kontakter' længst til højre ses hvilke kontaktpersoner (forældre/værge/forældremyndighedsindehaver(e)), der er tilknyttet eleven.


Herunder er et forslag til hvilken søgning/sortering, der er nemmest for jer:

 1. En liste med alle skolens brugere og kontaktpersoner ud for eleverne
 2. En liste med en specifik klasse og kontaktpersoner ud for eleverne

Billedet viser hvordan du ved at vælge menuen Import og herunder Vis importerede får mulighed for at vælge imellem enten at se alle brugere i en import eller sortere på en specifik type eller klasse.

 • Kontaktpersoner, der er oprettet, kan ses i kolonnen helt til højre under 'Kontakter':

Billedet viser kolonnen Kontakter yderst til højre i skemaet.Få mere hjælp til Unilogin brugeradministration: