Vælg efter emne nedenfor, eller brug søgefeltet

Search
Adgang og login til Unilogin brugeradministration

Unilogin brugeradministration er en onlinetjeneste, hvor brugeradministratorer har adgang og kan se de brugere, som er tilknyttet institutionen i Unilogin. Desuden er det muligt at tildele visse rettigheder, se importdata samt foretage manuel tilknytning for institutioner som ikke har et administrationssystem.

Du kan tilgå Unilogin brugeradministration via ba.emu.dk. Her kan du udføre en række opgaver, blandt andre:

Hvem kan få Unilogin som brugerorganisation
 • Det fremgår af ungeindsatslovens § 15g, stk. 1, at Styrelsen for It og Læring som databehandler kan stille en digital identifikationsløsning - Unilogin - til rådighed for statsinstitutioner, kommuner, regioner og selvejende institutioner på dagtilbudsområdet og undervisningsområdet til brug for styring af adgangsrettigheder til pædagogiske og administrative tjenester for brugere og medarbejdere.
  • Feks. hører museer ikke under ovenstående kategori. Her bør man kontakte den der udbyder et digital læremiddel og bede dem give adgang til deres tjeneste via en anden login løsning end Unilogin.

 • Din organisation skal som udgangspunkt have et CVR-nummer (eller P-nummer) for at kunne bestille infrastrukturprodukter hos STIL. Et CVR-nummer kan bestilles på virk.dk, hvor du også kan læse mere om CVR (Det Centrale Virksomhedsregister).
Andre bemærkninger og særlige forhold

Hjemmeundervisning og private undervisningstilbud

For udenlandske institutioner

For alle brugeradministratorer

Ansøg om at få adgang til Unilogin Brugeradministration

Udfyld ansøgningen med følgende: 

(OBS: alle oplysninger er obligatoriske)

Institutionsoplysninger

 • Institutionsnavn- og nummer

Teknisk kontaktpersons

 • CPR-nummer
 • Fulde navn
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse

Institutionsleders

 • CPR-nummer
 • Fulde navn

Vedhæftet PDF (Underskriftsside - Bestilling af Unilogin Brugeradministration.pdf) med følgende oplysninger

 • Institutionsnavn- og nummer
 • Institutionsleders fulde navn
 • Teknisk kontaktpersons fulde navn
 • Institutionsleders underskrift

Teknisk kontaktperson og institutionsleder oprettes begge som brugeradministratorer og får adgang til Unilogin Brugeradministration

Vi modtager jeres ansøgning og du modtager besked, når den er blevet behandlet.

Såfremt STIL kan imødese jeres ønske og tildele jer adgang, kan Institutionslederen og den tekniske kontaktperson nu logge ind i Unilogin brugeradministration via ba.emu.dk


Her finder I vejledninger til Unilogin brugeradministrationBrugeradministrationen tilgås via ba.emu.dk.

Af sikkerhedsmæssige årsager kræves det, at du logger ind med dit NemID. Du kan godt bruge erhvervsNemID, men det er et krav at dette er identificeret med dit CPR-nummer.

Udover den primære brugeradministrator kan flere brugere både fra egen institution (intern) og fra andre
institutioner (ekstern) tildeles rettigheder som supplerende brugeradministrator.

Intern brugeradministrator

For personer der i forvejen er tilknyttet institutionen.

Fremgangsmåde
1. Tryk på menupunktet Rettighedstildeling
2. Under punktet ’Vælg brugere’ peges på ’Ansatte på institutionen’


3. Sæt flueben i feltet Brugeradm ud for den ønskede bruger


4. Tryk 'Gem'


Hvis den ønskede bruger ikke er at finde på listen, skal brugeren i stedet tildeles rettighederne som en
’ekstern’ brugeradministrator.


Ekstern brugeradministrator

Det er muligt at tildele rettigheder som supplerende brugeradministrator til en bruger tilknyttet en anden
institution.

Først skal brugeren findes og udpeges i databasen:

1. Tryk Alle brugere
2. Skriv navnet på brugeren
3. Tryk Søg
4. Udpeg (sæt flueben) ud for den ønskede bruger.

Så giver du brugeren de ønskede rettigheder:
1. Tryk på menupunktet Rettighedstildeling
2. Tryk på knappen Vis huskede
3. Sæt flueben i feltet Brugeradm ud for den ønskede bruger

4. Tryk 'Gem'

Få mere hjælp

Manuel administration

Det er muligt, i begrænset omfang, at foretage manuel administration af institutionens brugere, via ba.emu.dk.

Det tilrådes dog, at institutionen benytter et "rigtigt" administrationssystem til at administrere brugere, da manuel administration ikke giver de samme muligheder og tilknytning her igennem kan være mangelfuld i forhold til adgang til eksterne systemer og tjenester med Unilogin.

Vær særligt opmærksom på, at manuelt tilknyttede brugere slettes automatisk, såfremt tilknytningen ikke bekræftes.

Vejledninger

Det er muligt at tilknytte- eller oprette en bruger via indtastning af CPR-nummer, i manuel administration i Unilogin brugeradministration.

I vejledningen her kan du se hvordan du gør.

Fremsøg bruger ved hjælp af CPR-nummer

 1. Log på https://ba.emu.dk
 2. Vælg menupunktet ’Manuel administration’ > ’Tilknyt med CPR’
 3. Indtast CPR på brugeren og tryk på knappen ’>>’

Tilknyt eller opret bruger

Nu har du tre muligheder

 1. Du kan indtaste et BrugerID, hvis du kender det i forvejen. Tryk på knappen '>>' efter indtastning.
 2. Du kan søge efter eksisterende brugere og vælge brugeren du vil sammenknytte med CPR-nummeret
 3. Du kan starte en oprettelse af et nyt Unilogin BrugerID

Ved oprettelse skal fornavn og efternavn indtastes. Vælg efterfølgende ’Brugertype’ (og klasse, hvis det er en elev) tryk herefter ’Opret’


Denne vejledning er særligt rettet imod udenlandske institutioner eller institutioner med medarbejdere, forældre eller elever, herunder flygtningebørn, der ikke har- og ikke kan få et dansk CPR-nummer, samt virksomheder der skal oprette testbrugere.

Bemærk

Brugen af fiktivt CPR-nummer er kun for personer som ikke har- eller kan få et dansk CPR-nummer. De fleste personer som er bodsiddende i Danmark, eller danskere i udlandet, har mulighed for at få et dansk CPR-nummer.

Vi henviser til cpr.dk for mere information om personnummer og administrativt personnummer.

I særlige tilfælde, hvor det ikke er muligt at udstede personnummer, kan man gøre brug af fiktivt personnummer, beskrevet i denne vejledning, i stedet.


Et krav for at anvende Unilogin på fagportaler og digitale læremidler er, at brugeren er CPR-identificeret. De nyere Unilogin webservices behandler kun CPR-identificerede brugere.

Her i vejledningen kan man finde hjælp til at oprette brugere i særlige situationer hvor man brugeren ikke har- og ikke kan få et dansk CPR-nummer.

Eksempelvis:

 • Nogle udenlandske skoler, f.eks. skoler med udenlandsdanskeres børn, skoler for det danske mindretal i Tyskland og skoler i Rigsfællesskabet
 • Forældre der af en eller anden grund ikke har et CPR-nummer og ikke har mulighed for at få dette tildelt.
 • Virksomheder i Danmark der har brug for testbrugere til test af deres online portal som anvender Unilogin webservice og authentifikation - LÆS: Særligt for virksomheder!

Såfremt det heller ikke er muligt at få administrativt personnummer kan man benytte og tildele brugerne et pseudo-cpr-nummer - også kaldet et fiktivt CPR. Dette fiktive CPR skal være uden for udfaldsrummet, som anvendes af CPR-registeret. Fx kan man lægge 60 til datoen og derefter beregne kontrolciffer. En anden mulighed er at benytte såkaldte KOT CPR-numre, som indeholder bogstaver på de første tre pladser efter datodelen af CPR-nummeret.  Der er flere måder at beregne eller lave et fiktivt CPR-nummer.


Se vejledning

Nedenfor findes et regneark, som kan bruges til udregning af pseudo-CPR-numre der overholder det såkaldte modulo 11 tjek.
Regnearket er baseret på metoder anbefalet af CPR-kontoret. Læs evt. mere på https://www.cpr.dk/cpr-systemet/erstatningspersonnummer-i-eksterne-systemer/

  File Modified
Microsoft Excel Spreadsheet Fiktivt-CPR (2).xlsx Oct 09, 2018 by Søren Resbo

Bemærk: der gives ikke support på brugen af dette regneark


Når du har et fiktivt cpr-nummer, er der to metoder til at oprette brugere på:

 1. Via import fra skolens administrative system (hvis skolen benytter et administrationssystem) - anbefalet.
 2. Brugeren oprettes manuelt enkeltvis via brugeradministrationssiden. Se vejledningen Opret Unilogin via Manuel administration


Vær særlig opmærksom på levetidspolitikker for UNI-login

Unable to render {include} The included page could not be found.

Problem

En bruger, som ikke længere er tilknyttet institutionen, fremtræder fortsat i Unilogin brugeradministration eller får tidligere tilknyttede institutioner som valgmulighed i tjenester hvor der bruges Unilogin til indlogning.

Løsning

Hvis brugeren er importeret fra jeres administrationssystem (se om personen findes i en importfil under Import → Vis importerede → Hvis der er flere forskellige importer, så tjek dem alle) skal brugeren slettes fra det administrative system han/hun kommer fra, eller, hvis brugeren findes i en gammel import, skal denne import nedlægges hvorved brugerne der i mister tilknytningen til jeres institution.

Sådan fjerner du en forældet import

Bemærk: Kun hvis brugeren findes i en forældet import i brugeradministrationen, skal du følge vejledningen herunder, for at fjerne brugeren fra jeres institution

 1. Tilgå brugeradministrationen på ba.emu.dk
 2. Gå til Import i menuen i venstre side
 3. Klik på Indlæs/nedlæg import i undermenuen
 4. Tryk på linket Ret/nedlæg ud for den/de import(er) du ønsker at nedlægge
 5. Tryk på knappen 'Nedlæg import'
Manuel sletning i Unilogin brugeradministration

Bemærk: Kun hvis brugeren er oprettet manuelt via brugeradministrationen, kan/skal du følge vejledningen herunder, for at fjerne brugeren fra jeres institution

 1. Tilgå brugeradministrationen på ba.emu.dk
 2. Gå til Manuel administration
 3. Klik på Tilknyt med CPR i menuen
 4. Fremsøg brugeren du ønsker at slette på listen
 5. Tryk på Slet

Få mere hjælp

Tildel rettigheder

Unable to render {include} The included page could not be found.

Se hvilke forældre der er oprettet med et Unilogin

Et overblik over hvilke forældre og andre kontaktpersoner, der har et Unilogin kan ses på https://ba.emu.dk > ’Import’ > ’Vis importerede’

I kolonnen 'Kontakter' længest til højre ses hvilke kontaktpersoner (forældre/værge/forældremyndighedsindehaver(e)) der er tilknyttet eleven.

Her er et forslag til hvilken søgning/sortering der er nemmest for jer.

 1. En liste med alle skolens brugere - og kontaktpersoner ud for eleverne
 2. En liste med en specifik klasse - og kontaktpersoner ud for eleverne

Kontaktpersoner som er oprettet kan ses i kolonnen helt til højre.Få mere hjælp til Unilogin brugeradministration