Denne artikel beskriver hvordan borgere, der ikke har NemID, kan få Unilogin.

 • Nedenstående gælder udelukkende borgere der er kontaktpersoner til børn på en grundskole eller et dagtilbud (En kontaktperson kan være forælder, officielt tilknyttet person eller andet).
 • Det kræver en særlig indsats fra institutionen at hjælpe en kontaktperson der ikke har adgang til NemID og det er altid institutionen der varetager kontakten til Styrelsen for IT og Læring (som kan følge vejledningerne i denne artikel).
 • Institutionen skal altid - sammen med de relevante myndigheder - afsøge alle mulighed for at borgeren kan benytte NemID, inden der rettes henvendelse til STIL.

Bemærk: Unilogin udstedt på denne måde giver ikke umiddelbart adgang til Aula, da der kræves NemID ved første indlogning. Kontakt eventuelt institutionens/kommunens Aulaansvarlige for yderligere info herom.

Vejledninger

Oprettelse og udlevering af brugernavn og adgangskode

Dette skal Institutionen gøre for at hjælpe en kontaktperson med at få brugernavn og adgangskode til Unilogin:

 1. Log på skolens elevadministrative system og sikre at forælder er oprettet som kontaktperson til sit barn.
 2. Opret en sag via STIL supports Kontaktformular
 3. I sagens beskrivelse skal I oplyse
  1. CPR-nummer på kontaktpersonen
  2. Skolens/dagtilbuddets CVR-nummer (til fremsendelse af sikker mail indeholdende login-oplysninger)
  3. Modtager af sikker mail (nævnes sammen med skolen/dagtilbuddet som modtager i den sikre mail)
 4. Husk sagsnummeret

Herefter vil STILs support via sikker mail sende kontaktpersonens loginmiddel (brugernavn og adgangskode til Unilogin) sikkert til skolen/dagtilbuddet og lukke sagen.

Bemærk at der er lang behandlingstid forbundet med denne type henvendelser bla. pga. godkendelsesprocessen.

Hvis bruger glemmer Unilogin brugernavn eller adgangskode

Dette skal Institutionen gøre hvis en kontaktperson har glemt brugernavn og adgangskode til Unilogin:

 1. Opret en sag via STIL supports Kontaktformular
 2. Angiv følgende i sagen:
  1. Det tidligere sagsnummer som blev oprettet i forbindelse med udlevering af brugernavn og adgangskode til Unilogin
  2. Kontaktpersonens CPR-nummer
  3. Institutionen CVR-nummer (til sikker mail)
  4. Modtager af sikker mail (nævnes sammen med institutionen som modtager i den sikre mail)
  5. Ønske om at få oplyst kontaktpersonens brugernavn, udstedelse af ny adgangskode eller begge dele

Herefter vil STILs support via sikker mail sende kontaktpersonens loginmiddel (brugernavn og adgangskode til Unilogin) sikkert til institutionen og lukke sagen.

Bemærk at der er lang behandlingstid forbundet med denne type henvendelser bla. pga. godkendelsesprocessen.