Adgang og login til Unilogins brugeradministration

Unilogin brugeradministration er en onlinetjeneste, hvor brugeradministratorer har adgang og kan se de brugere, som er tilknyttet institutionen i Unilogin. Desuden er det muligt at tildele visse rettigheder, se importdata samt foretage manuel tilknytning for institutioner som ikke har et administrationssystem.

Du kan tilgå Unilogin brugeradministration via ba.emu.dk. Her kan du udføre en række opgaver, blandt andre:

Hvem kan få Unilogin som brugerorganisation
 • Det fremgår af ungeindsatslovens § 15g, stk. 1, at Styrelsen for It og Læring som databehandler kan stille en digital identifikationsløsning - Unilogin - til rådighed for statsinstitutioner, kommuner, regioner og selvejende institutioner på dagtilbudsområdet og undervisningsområdet til brug for styring af adgangsrettigheder til pædagogiske og administrative tjenester for brugere og medarbejdere.
  • Feks. hører museer ikke under ovenstående kategori. Her bør man kontakte den der udbyder et digital læremiddel og bede dem give adgang til deres tjeneste via en anden login løsning end Unilogin.

 • Din organisation skal som udgangspunkt have et CVR-nummer (eller P-nummer) for at kunne bestille infrastrukturprodukter hos STIL. Et CVR-nummer kan bestilles på virk.dk, hvor du også kan læse mere om CVR (Det Centrale Virksomhedsregister).
Andre bemærkninger og særlige forhold

Hjemmeundervisning og private undervisningstilbud

For udenlandske institutioner

For alle brugeradministratorer

Ansøg om at få adgang til Unilogin Brugeradministration

Udfyld ansøgningen med følgende: 

(OBS: alle oplysninger er obligatoriske)

Institutionsoplysninger

 • Institutionsnavn- og nummer

Teknisk kontaktpersons

 • CPR-nummer
 • Fulde navn
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse

Institutionsleders

 • CPR-nummer
 • Fulde navn

Vedhæftet PDF (Underskriftsside - Bestilling af Unilogin Brugeradministration.pdf) med følgende oplysninger

 • Institutionsnavn- og nummer
 • Institutionsleders fulde navn
 • Teknisk kontaktpersons fulde navn
 • Institutionsleders underskrift

Teknisk kontaktperson og institutionsleder oprettes begge som brugeradministratorer og får adgang til Unilogin Brugeradministration

Vi modtager jeres ansøgning og du modtager besked, når den er blevet behandlet.

Såfremt STIL kan imødese jeres ønske og tildele jer adgang, kan Institutionslederen og den tekniske kontaktperson nu logge ind i Unilogin brugeradministration via ba.emu.dk


Her finder I vejledninger til Unilogin brugeradministrationBrugeradministrationen tilgås via ba.emu.dk.

Af sikkerhedsmæssige årsager kræves det, at du logger ind med dit NemID. Du kan godt bruge erhvervsNemID, men det er et krav at dette er identificeret med dit CPR-nummer.

Udover den primære brugeradministrator kan flere brugere både fra egen institution (intern) og fra andre
institutioner (ekstern) tildeles rettigheder som supplerende brugeradministrator.

Intern brugeradministrator

For personer der i forvejen er tilknyttet institutionen.

Fremgangsmåde
1. Tryk på menupunktet Rettighedstildeling
2. Under punktet ’Vælg brugere’ peges på ’Ansatte på institutionen’


3. Sæt flueben i feltet Brugeradm ud for den ønskede bruger


4. Tryk 'Gem'


Hvis den ønskede bruger ikke er at finde på listen, skal brugeren i stedet tildeles rettighederne som en
’ekstern’ brugeradministrator.


Ekstern brugeradministrator

Det er muligt at tildele rettigheder som supplerende brugeradministrator til en bruger tilknyttet en anden
institution.

Først skal brugeren findes og udpeges i databasen:

1. Tryk Alle brugere
2. Skriv navnet på brugeren
3. Tryk Søg
4. Udpeg (sæt flueben) ud for den ønskede bruger.

Så giver du brugeren de ønskede rettigheder:
1. Tryk på menupunktet Rettighedstildeling
2. Tryk på knappen Vis huskede
3. Sæt flueben i feltet Brugeradm ud for den ønskede bruger

4. Tryk 'Gem'

Få mere hjælp

Tilknytning af brugere til institutionen

For at tilknytte en bruger til jeres institution, skal brugeren indskrives i jeres administrative system. De fleste administrative systemer eksporterer data automatisk direkte til Unilogin, og brugeren vil dermed blive tilmeldt jeres skole.

Hvis I ikke har et administrativt system er det muligt at foretage en manuel tilknytning via Brugeradministrationen ba.emu.dk. Se vejledningen Manuel tilknytning via Unilogin Brugeradministration. Denne metode frarådes dog, da den ikke giver samme muligheder som et "rigtigt" administrativt system og tilknytningen kan være mangelfuld i forhold til adgang til eksterne systemer og tjenester med Unilogin.

Glemt brugernavn eller adgangskode til Unilogin?
Hvis du ikke kender dit Unilogin brugernavn

Er du Unilogin-bruger med et NemID (over 15 år) kan du selv finde dit Unilogin brugernavn eller adgangskode.


Få dit brugernavn med NemID
 1. Gå til en side med Unilogin fx mitunilogin.dk
 2. Tryk på 'Få mit eller mit barns brugernavn'
 3. Tryk på knappen 'Brug NemID'
 4. Log ind med dit NemID og følg anvisningerne på skærmen
 5. Du vil få tildelt en ny adgangskode - tryk næste for at bekræfte koden.
Få dit brugernavn, hvis du ikke har NemID

Hvis du er elev under 15, uden NemID, kan din lærer eller dine forældre hjælpe dig med at finde dit brugernavn.
Kan du ikke huske din nuværende adgangskode, kan du følge vejledningen herunder
For elever/studerende

Som elev eller studerende kan du få hjælp til at få en ny adgangskode af din lærer eller en forælder. Du kan også hjælpe dig selv til en ny kode hvis du har NemID

Skift adgangskode med NemID

 1. Gå til en side med Unilogin, fx mitunilogin.dk og indtast dit brugernavn
 2. På adgangskodebilledet, skal du klikke ’Få en ny adgangskode
 3. Vælg Glemt adgangskode
 4. Tryk på Brug NemID for at logge ind med dit NemID og få en ny adgangskode.

Få hjælp af en lærer

Når en lærer tildeler dig en ny adgangskode via deres værktøj til dette, har du fem minutter til at logge ind med dit brugernavn, hvorefter du vil få tildelt en ny adgangskode.

Som mellemtrin eller udskolingselev kan du vælge en anden adgangskode end den tildelte.

Dine forældre kan også hjælpe

En forælder kan hjælpe dig til en ny adgangskode med sit NemID. Hjælpen foregår på den skærm du arbejder ved, så din forælder skal være sammen med dig.

Din forælder kan finde hjælp i denne folder.

Hvis du ønsker det, kan du vælge en anden adgangskode end den tildelte. Der gælder dog forskellige krav til adgangskoden som skal overholdes.

For medarbejdere

Brug NemID til at få en ny adgangskode

Som medarbejder kan du få tildelt en ny kode ved hjælp af dit NemID.

 1. Gå til en side med Unilogin, fx mitunilogin.dk og indtast dit brugernavn
 2. På adgangskodebilledet, skal du klikke ’Få en ny adgangskode
 3. Vælg Glemt adgangskode
 4. Tryk på Brug NemID for at logge ind med dit NemID og få en ny adgangskode.

Hjælp med at tildele ny adgangskode til elev/studerende

Som medarbejder kan du også hjælpe elever/studerende med at få en ny adgangskode

Det kan du gøre i værktøjet Elevadgang.

Se vejledninger til elevadgang for at få hjælp hertil.

For forældre

Som forælder kan du få tildelt en ny kode ved hjælp af dit NemID. På adgangskodebilledet, kan du klikke på ’Få en ny adgangskode’ og følge vejledningen på skærmen.

Kender du hverken dit brugernavn eller din adgangskode, kan du finde hjælp via linket ’Jeg kender ikke mit brugernavn’.

Hvis du godt kan huske din nuværende adgangskode og ønsker at skifte den, kan du læse i denne vejledning, hvordan man gør.


Hjælp elever med at få en ny adgangskode

Som skolens brugeradministrator og/eller lærer kan du give en elev en ny adgangskode via elevadgang.unilogin.dk.

Som lærer forudsætter det, at du har rollen lærer samt, at du har tilknytning til dine elever. Se eventuelt Hvordan får man adgang til elevadgang.unilogin.dk?

Sådan gør du | Trin-for-trin

 1. Log ind på elevadgang.unilogin.dk
  1. Klik på den blå Log på-knap, hvis du er lærer
  2. Klik på den grå Log på som brugeradministrator-knap, hvis du er brugeradministrator
 2. Sæt flueben ved den elev, som skal have ny adgangskode
 3. Tryk på knappen Giv ny adgangskode

Eleven har herefter 5 minutter til indtaste deres brugernavn på en hvilken som helst hjemmeside, hvor man kan logge ind med Unilogin. Eleven vil da modtage en ny adgangskode.


Få mere hjælp herunder, eller se alle vejledninger om Elevadgang

Mere om Unilogin

Hvad er Unilogin?

Unilogin er et digitalt id for elever, forældre, og medarbejdere på institutioner. Unilogin giver adgang til nationale tjenester og en lang række pædagogiske services - f.eks. online læremidler.

Styrelsen for It og Læring stiller som databehandler den digitale identifikationsløsning Unilogin til rådighed for institutionerne på undervisningsområdet til brug for styring af elevers, forældres og medarbejderes adgangsrettigheder til pædagogiske og administrative tjenester. Unilogin bruges som identifikationsløsning ved en lang række digitale tjenester på undervisningsområdet, såsom de nationale test, Undervisningsministeriets digitale prøveafviklingssystem, de nationale trivselsmålinger m.v. Endvidere bruges Unilogin i institutionernes egne lokale løsninger, såsom digitale læremidler og digitale lærings- og samarbejdsløsninger.

Læs også om

Unilogin levetidspolitik

Adgangskodepolitik i Unilogin

Ofte stillede spørgsmål