Adgang og login til Unilogins brugeradministration

Unilogin brugeradministration er en onlinetjeneste for brugeradministratorer, hvor de kan se de brugere, som er tilknyttet institutionen i Unilogin. Her kan de desuden tildele visse rettigheder, se importdata samt foretage manuel tilknytning for institutioner, der ikke har et administrationssystem.

Du kan tilgå Unilogin brugeradministration via siden ba.emu.dk ved at følge dette link.

Vejledninger til Unilogin brugeradministration

Herunder findes vejledninger til nogle af de opgaver, man kan udføre i Unilogin brugeradministration:


Hvem kan få Unilogin som brugerorganisation?
 • Det fremgår af ungeindsatslovens § 15g, stk. 1, at Styrelsen for It og Læring som databehandler kan stille en digital identifikationsløsning - Unilogin - til rådighed for statsinstitutioner, kommuner, regioner og selvejende institutioner på dagtilbudsområdet og undervisningsområdet til brug for styring af adgangsrettigheder til pædagogiske og administrative tjenester for brugere og medarbejdere.
  • F.eks. hører museer ikke under ovenstående kategori. Her bør man kontakte den, der udbyder et digitalt læremiddel, og bede dem give adgang til deres tjeneste via en anden loginløsning end Unilogin.

 • Din organisation skal som udgangspunkt have et CVR-nummer (eller p-nummer) for at kunne bestille infrastrukturprodukter hos STIL.
Andre bemærkninger og særlige forhold

Hjemmeundervisning og private undervisningstilbud

 • For hjemmeundervisere anbefales det at tage kontakt til den tilsynsførende skole for at få adgang til undervisningsmateriale. Alternativt kan man kontakte foreninger for hjemmeundervisere, der hjælper hjemmeunderviste børn med at få adgang til digitale læremidler.
 • Private undervisningstilbud kan evt. ansøge om at blive en friskole. Du kan læse om tilskud til frie grundskoler i denne artikel.

For udenlandske institutioner

For alle brugeradministratorer

Ansøg om at få adgang til Unilogin Brugeradministration

Udfyld ansøgningen med følgende: 

(OBS: Alle oplysninger er obligatoriske)

Institutionsoplysninger

 • Institutionsnavn- og nummer

Teknisk kontaktpersons

 • CPR-nummer
 • Fulde navn
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse

Institutionsleders

 • CPR-nummer
 • Fulde navn

Vedhæftet PDF (Underskriftsside - Bestilling af Unilogin Brugeradministration.pdf) med følgende oplysninger:

 • Institutionsnavn- og nummer
 • Institutionsleders fulde navn
 • Teknisk kontaktpersons fulde navn
 • Institutionsleders underskrift

Teknisk kontaktperson og institutionsleder oprettes begge som brugeradministratorer og får adgang til Unilogin Brugeradministration.

STIL modtager ansøgningen

Vi modtager jeres ansøgning og giver besked, når den er blevet behandlet.

Såfremt STIL kan imødekomme jeres ønske og tildele jer adgang, kan institutionslederen og den tekniske kontaktperson nu logge ind i Unilogin brugeradministration via siden www.ba.emu.dk.

I kan finde vejledninger til Unilogin brugeradministration her.Brugeradministrationen tilgås via ba.emu.dk.

Af sikkerhedsmæssige årsager kræves det, at du logger ind med dit NemID. Du kan godt bruge erhvervsNemID, men det er et krav, at dette er identificeret med dit CPR-nummer.

Udover den primære brugeradministrator, kan flere brugere fra både egen institution (intern) og fra andre institutioner (ekstern) tildeles rettigheder som supplerende brugeradministrator.


Intern brugeradministrator

For personer, der i forvejen er tilknyttet institutionen.

Fremgangsmåde - opret supplerende intern brugeradministrator

 •  Tryk på menupunktet 'Rettighedstildeling'
 •  Under punktet ’Vælg brugere’ vælges ’Ansatte på institutionen’:

Billedet viser hvordan der under menupunktet Rettighedstildeling vælges Vælg brugere og derefter Ansatte på institutionen.

 • Sæt flueben i feltet 'Brugeradm' ud for den ønskede bruger:

Billedet viser hvor der sættes flueben i feltet Brugeradm ud for den ønskede bruger.

 • Tryk på 'Gem'.


Hvis den ønskede bruger ikke findes på listen, skal brugeren i stedet tildeles rettighederne som en ekstern brugeradministrator. Følg nedenstående vejledning for at gøre dette.

Ekstern brugeradministrator

Som supplerende brugeradministrator er det muligt at tildele rettigheder til en bruger, der er tilknyttet en anden institution.

Fremgangsmåde - opret supplerende ekstern brugeradministrator

Først skal brugeren findes og udpeges i databasen:

 •  Tryk på 'Alle brugere'
 •  Skriv navnet på brugeren
 • Tryk på 'Søg'
 •  Udpeg personen ved at sætte flueben ud for den ønskede bruger:

Billedet viser hvordan søgefunktionen under Alle brugere anvendes til at finde den ønskede bruger.

Herefter giver du brugeren de ønskede rettigheder:

 • Tryk på menupunktet 'Rettighedstildeling'
 • Tryk på knappen 'Vis huskede'
 • Sæt flueben i feltet 'Brugeradm' ud for den ønskede bruger:

Billedet viser knappen Vis huskede og hvordan man kan sætte et flueben i boksen Brugeradm ud for den bruger, der skal tildeles rettigheder.

 •  Tryk på 'Gem'.


Få mere hjælp

Tilknytning af brugere til institutionen

For at tilknytte en bruger til jeres institution, skal brugeren indskrives i jeres administrative system. De fleste administrative systemer eksporterer data automatisk og direkte til Unilogin, og brugeren vil dermed blive tilmeldt jeres skole.

Hvis I ikke har et administrativt system, er det muligt at foretage en manuel tilknytning via Brugeradministrationen på ba.emu.dk. Se vejledningen 'Manuel tilknytning via Unilogin Brugeradministration' for yderligere info om manuel tilknytning via Unilogin Brugeradministration.

Bemærk: Denne metode frarådes dog, da den ikke giver samme muligheder som et "rigtigt" administrativt system, og fordi tilknytningen kan være mangelfuld ift. adgang til eksterne systemer og tjenester med Unilogin.


Glemt brugernavn eller adgangskode til Unilogin?
Hvis du ikke kender dit Unilogin brugernavn

Er du Unilogin-bruger med eget NemID (alder: over 15 år), kan du selv finde dit Unilogin brugernavn eller adgangskode.
Få dit brugernavn med NemID
 1. Gå til en side med Unilogin, fx mitunilogin.dk
 2. Tryk på 'Få mit eller mit barns brugernavn'
 3. Tryk på knappen 'Brug NemID'
 4. Log ind med dit NemID og følg anvisningerne på skærmen
 5. Du vil få tildelt en ny adgangskode. Tryk på 'Næste' for at bekræfte koden.
Få dit brugernavn, hvis du ikke har NemID

Hvis du er elev under 15 år uden eget NemID, kan din lærer eller dine forældre hjælpe dig med at finde dit brugernavn.
Kan du ikke huske din nuværende adgangskode, kan du følge vejledningen herunder.
For elever/studerende

Som elev eller studerende kan du få hjælp til at få en ny adgangskode af din lærer eller en forælder. Du kan også hjælpe dig selv til en ny kode, hvis du har NemID.

Skift adgangskode med NemID

 1. Gå til en side med Unilogin, fx mitunilogin.dk og indtast dit brugernavn
 2. På adgangskodebilledet skal du klikke på linket ’Få en ny adgangskode’:
  Billedet viser placeringen af linket Få en ny adgangskode.
 3. Vælg 'Glemt adgangskode':
  Billedet viser placeringen af knappen Glemt adgangskode.
 4. Tryk på 'Brug NemID' for at logge ind med dit NemID og få en ny adgangskode.

Få hjælp af en lærer

Når en lærer tildeler dig en ny adgangskode via deres værktøj til dette, har du fem minutter til at logge ind med dit brugernavn, hvorefter du vil få tildelt en ny adgangskode.

Som mellemtrins- eller udskolingselev kan du vælge en anden adgangskode end den tildelte.

Dine forældre kan også hjælpe

En forælder kan hjælpe dig til en ny adgangskode med brug af sit eget NemID. Hjælpen foregår på den skærm, du arbejder ved, så din forælder skal være sammen med dig.

Din forælder skal følge denne vejledning for at hjælpe dig med at få en ny adgangskode.

Hvis du ønsker det, kan du vælge en anden adgangskode end den tildelte. Der gælder dog forskellige krav til adgangskoden, som skal overholdes.

For medarbejdere

Brug NemID til at få en ny adgangskode

Som medarbejder kan du få tildelt en ny kode ved hjælp af dit NemID.

 1. Gå til en side med Unilogin, fx mitunilogin.dk og indtast dit brugernavn
 2. På adgangskodebilledet skal du klikke på linket ’Få en ny adgangskode’:
  Billedet viser placeringen af linket Få en ny adgangskode.
 3. Vælg 'Glemt adgangskode':
  Billedet viser placeringen af knappen Glemt adgangskode.
 4. Tryk på 'Brug NemID' for at logge ind med dit NemID og få en ny adgangskode.

Hjælp med at tildele ny adgangskode til elev/studerende

Som medarbejder kan du også hjælpe elever/studerende med at få en ny adgangskode. Det kan du gøre i værktøjet Elevadgang. Find vejledningerne til elevadgang på denne side.

For forældre

Som forælder kan du få tildelt en ny kode ved hjælp af dit NemID. På adgangskodebilledet kan du klikke på ’Få en ny adgangskode’ og følge vejledningen på skærmen.

Kender du hverken dit brugernavn eller din adgangskode, kan du finde hjælp via linket ’Jeg kender ikke mit brugernavn’.

Hvis du godt kan huske din nuværende adgangskode og blot ønsker at skifte den, kan du læse hvordan du gør det i denne vejledning.
Hjælp elever med at få en ny adgangskode

Som skolens brugeradministrator og/eller lærer kan du give en elev en ny adgangskode via elevadgang.unilogin.dk.

Som lærer forudsætter det, at du har rollen 'Lærer', og at du har tilknytning til dine elever. Se eventuelt vejledningen 'Hvordan får man adgang til elevadgang.unilogin.dk?' for yderligere info om adgang. 

Fremgangsmåde - giv en elev en ny adgangskode

 1. Log ind på elevadgang.unilogin.dk
  1. Klik på den blå 'Log på'-knap, hvis du er lærer
  2. Klik på den grå 'Log på som brugeradministrator'-knap, hvis du er brugeradministrator
 2. Sæt flueben ved den elev, som skal have ny adgangskode
 3. Tryk på knappen 'Giv ny adgangskode'.

Eleven har herefter fem minutter til at indtaste deres brugernavn på en hvilken som helst hjemmeside, hvor man kan logge ind med Unilogin. Eleven vil herefter modtage en ny adgangskode.
Få mere hjælp herunder, eller find alle vejledninger om elevadgang på denne side.

Mere om Unilogin

Hvad er Unilogin?

 • Unilogin er et digitalt ID for elever, forældre og medarbejdere på institutioner. Unilogin giver adgang til nationale tjenester og en lang række pædagogiske services - f.eks. online læremidler.
 • Styrelsen for It og Læring stiller som databehandler den digitale identifikationsløsning Unilogin til rådighed for institutionerne på undervisningsområdet til brug for styring af elevers, forældres og medarbejderes adgangsrettigheder til pædagogiske og administrative tjenester.
 • Unilogin bruges som identifikationsløsning ved en lang række digitale tjenester på undervisningsområdet, såsom de nationale test, Undervisningsministeriets digitale prøveafviklingssystem, de nationale trivselsmålinger m.v.
 • Endvidere bruges Unilogin i institutionernes egne lokale løsninger, såsom digitale læremidler og digitale lærings- og samarbejdsløsninger.


Læs også artiklerne om:

Unilogin levetidspolitik

Adgangskodepolitik i Unilogin

Ofte stillede spørgsmål