Når et eksamens- eller afgangsbevis er blevet udsted af skolen er det normalt en afsluttet sag.
Der vil dog i forbindelse med sygeeksamen eller fejl på de udstedte beviser fra tid til anden være behov for at ændre/justere et allerede udstedt bevis. Procedurerne er det samme om det er et 9. klasses eksamensbevis eller et 10. klasses afgangsbevis.

Der er 3 forskellige situationer der kræver forskellige procedurer, de følger herunder.  


Behov for at rette et allerede udsted bevis og skolen stadig har det elevadministrative system beviset blev udstedt i

Når beviset allerede findes i Karakterdatabasen skal det eksisterende først annulleres i Karakterdatabasen før et nyt kan lægges op. Dette gøres via det elevadministrative system.

Når det eksisterende er annulleret, uploades det nye tilrettede bevis for dimittenden.  Vær opmærksom på hvilket afgangsår der sættes på beviset.


Behov for at rette et allerede udsted bevis, men skolen i mellemtiden har skiftet det elevadministrative system ud med et andet

Processen er stadig under afklaring, så snart der nyt vises det her (4. april 2020)Behov for at rette et allerede udsted bevis, men skolen i mellemtiden er blevet sammenlagt/lukket eller blot har skiftet institutionsnummer

Processen er stadig under afklaring, så snart der nyt vises det her (14. januar 2020)