I Praktikpladsen.dk vises kun uddannelsesaftaler, der i det praktikadministrative system EASY-P er registreret på læresteder med et P-nummer.

I EASY-P er der stadig et mindre antal læresteder uden P-nr., også nogle, som har aktive aftaler. Disse aftaler og de tilhørende elever vises ikke på Praktikpladsen.dk.

Der er to måder, hvorpå man kan ændre dette og efterfølgende få vist aftalerne i Praktikpladsen.dk.

Hvis det er muligt,  skal virksomheden få oprettet et P-nr., der matcher det lærested, som aftalerne er registreret under.
Hvis virksomheden ikke kan oprette et nyt P-nr. til lærestedet, kan aftalerne muligvis flyttes til et lærested, der har et P-nr.

Hvis en aftale skal flyttes til et lærested med P-nr., som ligger på en anden adresse end den adresse, der blev angivet i forbindelse med uddannelsesaftalens indgåelse, skal virksomheden udfylde tillæg til uddannelsesaftalen, hvor det nye lærested angives.

Hvis flytning sker til et arbejdssted med P-nr., der er på samme adresse OG har samme AER-lønnr., kan STIL være behjælpelig med at flytte aftalerne, under forudsætning af at der på arbejdsstedet med P-nr. er oprettet en godkendelse med uddannelse, version og speciale,
der matcher uddannelsesaftalen.

Hvis ovenstående er tilfældet, skal skolen indsende en supportsag til EASY-P med angivelse af:

  • CVR-nr.
  • EASY-P løbenr. på lærested, hvor aftalen skal flyttes fra
  • P.nr. på lærested hvor aftalen skal flyttes til
  • Uddannelse, version og speciale
  • Cpr. nr.