Fra loginsiden vælger du login som Medarbejder, og logger på med dit medarbejdersignatur.

Efter login har du adgang til oplysninger om:

 • elever, der er ansat med en uddannelsesaftale med skolen som deres virksomhed og
 • elever, der er i skolepraktik på egen skole

For disse elever kan du se oplysninger om skoleophold og fravær under skoleophold, og du kan tilmelde dig fraværsbeskeder. Du kan også lave stillingsopslag, hvis skolen skal ansætte en ny elev.


Hvis du har tilknyttet rettigheden "Praktikpladsen.dk Skolevejleder" til dit medarbejdersignatur, kan via klik på "skift rolle" øverst til højre, vælge at tilgå Praktikpladsen.dk som skolemedarbejder.

I rollen som skolemedarbejder har du adgang til:

 • elevoversigt med alle skolens elever. Du bør kun se de elever, du har et aktuelt arbejdsbetinget behov for at se oplysninger om
 • elevprofiler, søgelog, aktivitetslog og synlighed for elever på egen skole
 • lærestedsoplysninger på alle aktive virksomheder i CVR-registeret. Herunder oplysninger om godkendelser og uddannelsesaftaler
 • at logge ind på vegne af en virksomhed og få mulighed for at hjælpe med stillingsopslag og redigere deres virksomhedsprofil. Med login på vegne af virksomhed, har du ikke rettighed til at se skoleophold og fravær for virksomhedens elever.Tilknytning af rettighed som skolemedarbejder

Rollen som skolemedarbejder kræver særlig rettighed. 

 • Log på NemLogin brugeradministration med medarbejdersignatur
 • Klik på "Min profil" og tjek om du har rettigheden "Praktikpladsen.dk Skolevejleder".

Hvis du ikke har rettigheden:

 • Klik på ”Få flere rettigheder”
 • Vælg ”Praktikpladsen.dk Skolevejleder”
 • Klik på ”Send forespørgsel”

Herefter sendes automatisk en forespørgsel på mail til skolens NemID administrator, som tildeler rettigheden. 

Tjek efterfølgende at rettigheden fremgår under "Min profil".

Hvis du vil vide, hvem der er administrator, fremgår det af ”Brugeroversigten”.

Ved behov for hjælp kontakt Erhvervsstyrelsens kundecenter tlf. 72 20 00 30.Login som virksomhed stiller ikke særlige krav til rettigheder.