For at ansætte elever skal virksomheden være godkendt som uddannelsessted for den pågældende uddannelse.
Det er desuden en forudsætning, at virksomheden har en godkendelse, for at kunne lave stillingsopslag på Praktikpladsen.dk.

Du kan via Praktikpladsen.dk starte ansøgning om godkendelse som uddannelsessted.

  • Log på www.Praktikpladsen.dk som virksomhed med NemID
  • Klik på: Søg ny godkendelse
  • Vælg den uddannelse der ønskes godkendelse til
  • Nu vises det faglige udvalg, der skal kontaktes med henblik på at blive godkendt.

Når ansøgningsprocessen er fuldført og virksomheden er godkendt af fagligt udvalg, vil det fremgå af Praktikpladsen.dk, og virksomheden kan nu oprette stillingsopslag på Praktikpladsen.dk.


Generelt: