Skolemedarbejdere skal have tildelt rettigheden ”Praktikpladsen.dk Skolevejleder” for at kunne tilgå elevers profiler og aktivitetslog, samt kunne hjælpe virksomheder med stillingsopslag og kontaktoplysninger.

Log ind på brugeradministration.nemlog-in.dk

Medarbejder har anmodet om rettigheder
Klik på Håndtér forespørgsler øverst på siden eller gå til Avanceret → Håndtér Brugerforespørgsel


Medarbejder har ikke anmodet om rettighed

  1. Klik på Brugeroversigt
  2. Vælg rettigheden ”Praktikpladsen.dk Skolevejleder”.
  3. Vælg Tildel rettighed
  4. Vælg rettigheden du vil tildele
  5. Klik på tildel i bunden af siden