Hvis egu-eleven afbryder sin praktik før planlagt, angiver du afbrudsdatoen i datofeltet Praktikaftale afbrudt. Dette skal du gøre både når eleven udelukkende afbryder den igangværende praktikaftale og når eleven samtidig afbryder hele sin egu-uddannelse.