Det er en betingelse for udbetaling af bonus, at der er indgået en skriftlig praktikaftale, der er udformet i overensstemmelse med den formular, der fremgår af bilaget i Bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse nr. 704 af 10.06.2016. Praktikaftalen kan udskrives for en elev direkte fra egu-portalen fra elementet 'Praktik i virksomhed' under ’Udskrifter’.

 

Uddannelseselementet ’Praktik i virksomhed’ har fået følgende nye felter, du skal tage stilling til:

  • Antal ikke-bonusgivende dage i perioden
  • Alternativt SE-nr.
  • E-mail
  • Indgåelsesdato (underskriftdato)
  • Praktikaftale gennemført (udløser bonus)
  • Praktikaftale afbrudt
  • Virksomhed uforskyldt i afbrydelse (udløser bonus)

 

Indtil egu-portalen version 18.1 er tilgængelig, kan du evt. notere disse data i feltet ’Kommentar’.