Fra den 21. oktober til og med fredag den 18. november skal I oprette jeres gymnasiale udbud for skoleåret 2020/2021 til Optagelse.dk.

Bemæk

Det er vigtigt, at I får jeres udbud meldt Klar til godkendelse på Optagelse.dk senest den 18. november. Jeres udbud vil blive godkendt af Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet medio december.

Det er jeres ansvar, at jeres udbud overholder gældende regler og udbudgodkendelser.

For at kunne oprette eller redigere et eksisterende gymnasialt udbud, skal du være oprettet som medarbejder i Optagelse.dk, og have rettigheden Opretter
Hvis du er i tvivl om rettigheder, skal du kontakte din Optagelse.dk brugeradministrator.

Sådan opretter du et gymnasialt udbud

 1. Log ind på Optagelse.dk - klik her hvis der er problemer med at logge ind
 2. Hvis du er medarbejder på flere institutioner, skal du først vælge, hvilken institution du vil arbejde med.
 3. Klik på knappen Udbudsoplysninger
 4. Vælg Gymnasiale udbud. Herfra går du til siden Udbudsadministration, hvor du opretter og redigerer jeres udbud.


Udbudsadministration

På siden Udbudsadministration kan samtlige gymnasiale uddannelser der findes på valgte institution fremsøges. Hvis du har adgang til flere institutioner, kan du ved klik på institutionens navn øverst skifte mellem dem via drop-down. 

Bemærk, at udbud er grupperet efter skoleår, som du vælger øverst i højre hjørne. Udbud, de kommende elever skal søge til foråret, skal oprettes i det kommende skoleår, ikke indeværende.
Der vil ofte findes udbud kopieret fra det foregående skoleår, det er en automatisk proces systemet kører hvert efterår. Disse kopierede udbud vil være i tilstanden Under redigering.
Du kan ved klik på Skoleår skifte mellem indværende og kommende skoleår via en drop-down.

På udbudsadministrationen er der over studieretning 4 funktionsknapper

 • Tilføj gymnasialt udbud – Oprettelse af nyt udbud, du skal her vælge mellem en række gymnasiale uddannelsestyper inden du når selve udbuddet.
 • Klar til godkendelse – Når et eller flere udbud bliver sat Klar til godkendelse, skifter tilstanden til dette, og udbuddet kan ikke længere redigeres. 
 • Eksporter – Mulighed for at eksportere et resume at et eller flere udbud til et af følgende formater: PDF, CSV eller XML.
 • Udskriv – Udskriver et simpelt skema over alle institutionens udbud, som de vises på siden Udbudsadministration.


 1. Kontroller, at udbud overført fra sidste år stemmer overens med de udbud I ønsker for det kommende skoleår.
  Slet de udbud som I ikke ønsker at tilbyde til næste skoleår.

 2. Opret de udbud der mangler ved brug af knappen "Tilføj gymnasialt udbud" (Hvis du har behov kan du se en detaljeret gennemgang hvordan et udbud oprettes længere nede på siden)

 3. Det er nogle særlige opmærksomhedspunkter omkring blandt andet ansøgningsperioden for hvert udbud du skal være opmærksom på.
  Ansøgningsperioden skal være fra 1. januar 2020 til 1. september 2020 eller senere. (Den sene ansøgningsfrist 1. september er vigtig, da det gør det muligt for den Kommunale Ungeindsats at lave omvalg for ansøgere helt hen til skolestart).

   Særligt for stx, 2-årige stx , hhx og htx

  Kontroller, at studieretningsfagene står i den korrekte rækkefølge i henhold til Bilag 1 til Lov om de gymnasiale uddannelser.

   Særligt for hf

  Indhold af fagpakker kan beskrives i feltet Indhold. Dette felt vises til ansøger, men ansøgeren kan ikke vælge én af fagpakkerne.

 4. Når du er færdig med at tilrette udbuddet, er det vigtigt du trykker på Klar til godkendelse, så det kan blive godkendt, kun udbud der er i den tilstand vil godkendes. Når et udbud er sat Klar til godkendelse er det ikke muligt at redigere udbuddet.

 5. Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet godkender til offentliggørelse medio december. Udbuddet kan først ses af ansøgere i Optagelse.dk, når ansøgningsperioden er startet og det er efter 1. januar.
  I skal selv holde øje med, om jeres udbud bliver godkendt eller afvist af Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet. Der bliver ikke udsendt beskeder særskilt, alle udbud vil være godkendte eller afviste inden udgangen af januar.


Detaljeret gennemgang af udbudsoprettelse

Bundmenuen i Udbud

Når I opretter et nyt udbud, er det ikke alle knapper i bundmenuen, der er aktive. Redigerer I et udbud, er samtlige knapper aktive.

 • Annullér – Klikker du på Annullér, bliver dine rettelser og ændringer ikke gemt, og du kommer tilbage på Udbudsadministration.
 • Gem – Ændringerne bliver gemt, og du kommer tilbage Udbudsadministration.
 • Klar til godkendelse - Når udbuddet er oprettet korrekt og gemt, skal du klikke på klar til godkendelse
 • Slet – Sletter det aktuelle udbud. Du kan ikke slette et udbud, der er klar til godkendelse, godkendt til offentliggørelse, eller har modtaget ansøgere. Er et udbud blevet slettet, kan det ikke aktiveres igen.
 • Inaktivér - Knappen Inaktivér gør udbuddet inaktivt i skoleåret, men det vil stadig blive kopieret til næste skoleår i efterårets oprulning.
 • Vis – Ville normalt vise udbuddet som ansøger vil se det, men da alle gymnasiale udbud på samme institution vises samlet i Optagelse.dk er denne knap misvisende. Se her hvordan jeres udbud ender med at se ud.