På denne side bliver du introduceret til Unilogin og din rolle som brugeradministrator. Vi har samlet nogle gode vejledninger du kan starte med, men vi anbefaler også, at du selv kigger dig omkring på de øvrige sider, rettet mod dig som skolens Unilogin Brugeradministrator.

Hvad er UniLogin?

Unilogin har som overordnet formål at give en brugervenlig, sikker og fleksibel adgang til den digitale skole. Unilogin skal endvidere benyttes i opgaver som Undervisningsmininsteriet har pålagt skolerne fx nationale test og trivselsmålinger. Undervisningsministeriet kan derudover anvende data fra institutionernes registreringer i Unilogin til statistiske formål.

Unilogin stiller en login-service til rådighed for digitale løsninger, herunder digitale læremidler, læringsplatforme og samarbejdsløsninger, benyttet i undervisningssektoren.

Login-servicen benyttes dagligt af elever, medarbejdere og forældre tilknyttet skolerne.

For at sikre, at skolernes indkøbte tjenester har tilgang til et ensartet og struktureret datagrundlag omkring elever, medarbejdere (pædagogisk personale), forældre, klasser mv. stiller Unilogin derudover, med skolernes godkendelse (instruks), data-services til rådighed for tjenesterne.

Unilogin er en national infrastrukturtjeneste, der anvendes i stadig flere sammenhænge. Dette forhold, udviklingen i det generelle trusselbillede og ny databeskyttelseslovgivning stiller nye krav til it-sikkerhed og databeskyttelse. Unilogin er derfor udvidet med funktionaliteter, der understøtter, at skolerne kan sikre, at kun tjenester med et legitimt behov for adgang til skolens data kan få adgang til disse, og at skolerne kan vælge en mere ’dataminimerende’ adgang til data (se mere om dataadgang nedenfor). Derudover er login-servicen udvidet med mulighed for 2-faktor-login (step up) for brugere over 15 år i form af NemID.

UNI-Logins Brugeradministration

Unilogin Brugeradministration er en onlinetjeneste, hvor brugeradministratorer har adgang og kan se de brugere, som er tilknyttet institutionen i Unilogin. Desuden er det muligt at tildele visse rettigheder, se importdata samt foretage manuel tilknytning for institutioner som ikke har et administrationssystem.

Du kan tilgå Unilogin brugeradministration via ba.emu.dk. Her kan du udføre en række opgaver, blandt andre:

... Se alle vejledninger og artikler i Unilogin Brugeradministration

Mitunilogin.dk

På mitunilogin.dk har alle Unilogin brugere mulighed for selv at se, hvilke tjenester skolen/brugeren har adgang til. Forældre til børn i folkeskolen kan se tilknytning til egne børn og institution.

Hvordan bestiller jeg adgang til UNI-Login?

Hvis din institution endnu ikke har adgang til Unilogin, kan du bestille adgang på denne side.

Supportadgang i UNI-Login Brugeradministration

I nogle tilfælde hvor skolens brugeradministrator er i dialog med STIL Support, kan det være nødvendigt at give adgang til institutionens Brugeradministration.

Adgangen gives fra menupunktet Tillad supportadgang i brugeradministrationen:

Giv STIL support adgang til skolens UNI-Login Brugeradministration

Log på UNI-Logins brugeradministration

  1. Klik på menupunktet ’Tillad supportadgang’.
  2. Herfra kan man give supporten enten læse- eller skriveadgang til skolens brugeradministration. Tilladelsen virker med det samme.
    1. Det vil de fleste tilfælde være tilstrækkeligt at tildele læseadgang.
  3. Tilladelsen gælder i 30 minutter. Brugeradministratoren kan enten forlænge eller inddrage tilladelsen.

Når tilladelsen er givet, kan supporteren tilgå skolens administrationsside.


Mest læste vejledninger og ofte stillede spørgsmål

Glemt adgangskode til dit Unilogin

UNI-Login med NemID

Hvordan får jeg UNI-Login?

Fejl: Certifikat ugyldigt ved login

Jeg har glemt min egen adgangskode, hvordan får jeg en ny?

Unable to render {include} The included page could not be found.