Har du afsluttet din gymnasiale eksamen efter 1. maj 2022 og derefter suppleret din eksamen med gymnasiale fag, vil de karakterer du opnår via gymnasial supplering indgå i det samlede karaktergennemsnit fra dit gymnasiale eksamensbevis. Det kaldes nedjustering eller genberegning. Nedjusteringen sker, hvis karakteren fra suppleringsfaget trækker gennemsnittet ned. Det gælder kun på de uddannelser, hvor du skal supplere for at opfylde adgangskravene. Dit karaktergennemsnit vil blive nedjusteret for hver enkelt uddannelse, hvis du skal supplere til flere uddannelser, der har forskellige adgangskrav. Du kan derfor møde forskellige nedjusterede karaktergennemsnit, hvis du søger ind på flere uddannelser. 

Dit gennemsnit kan ikke hæves gennem supplering.

Opfylder du flere af adgangsvejene under Adgangskrav?
På nogle uddannelser kan man opfylde de specifikke adgangskrav via forskellige kombinationer. Der beregnes et karaktergennemsnit for hver af de adgangsveje, hvor du supplerer. Det højeste af gennemsnittene anvendes som dit nedjusterede karaktergennemsnit. Det vil sige, at man anvender det nedjusterede gennemsnit, der stiller dig bedst. 

Nedjusteringen i Optagelse.dk foretages på baggrund af dine digitale eksamensbeviser i Eksamensdatabasen. Tjek om dine eksamensbeviser er korrekte. Hvis du oplever, at der er fejl i eksamensbeviserne, skal du kontakte den skole, hvor du har taget eksamen.

Læs mere om reglerne for nedjustering af karaktergennemsnit på ug.dk

Eksempel: Ansøger til økonomi med ét suppleringsfag

I dette eksempel illustreres nedjusteringen for en ansøger, der søger ind på økonomi på Aarhus Universitet og har suppleret med matematik A for at opfylde adgangskravene. Du kan på samme måde lave en beregning med dine egne fag og karakterer for den uddannelse, du søger ind på.

Ansøgeren kan i sin ansøgning se adgangsveje til økonomi, og det karaktergennemsnit ansøgningen vurderes på i kvote 1:


Adgangskrav:
Under Adgangskrav kan du se, at ansøgeren opfylder adgangskravene til Økonomi . Feltet viser situationen på ansøgningstidspunktet. Hvis du er i gang med at supplere eller skal tage sommersupplering for at opfylde adgangskravene, vil der ikke være flueben ud for nogen af adgangsvejene. Du kan stadig søge optagelse og markere i ansøgningen, at du har tilmeldt dig supplering.

Karaktergennemsnit:
Under Karaktergennemsnit kan du se, at ansøgerens karaktergennemsnit fra det gymnasiale eksamensbevis er 7,4.
Ansøgningen til Økonomi vurderes i kvote 1  ud fra det nedjusterede gennemsnit på 7,3.

Sådan foretages nedjusteringen:
Nedjusteringen foretages på baggrund af alle karakterer fra det gymnasiale eksamensbevis samt de suppleringsfag, der anvendes til at opfylde adgangskravene. Karaktererne i suppleringsfaget erstatter ikke karaktererne fra et eventuelt lavere niveau, men tilføjes som nye karakterer i beregningen. 

I eksemplet nedenfor ses ansøgerens gymnasiale eksamensbevis, nedenunder ses karaktererne fra suppleringsbeviset i matematik A. Karaktererne i matematik A erstatter ikke karaktererne i matematik B.

Adgangsgivende eksamen STX:

Eksamensresultat: 7,4

Suppleringsfag Matematik A:

 

Udregningen:
I udregningen ganges hver enkelt karakterer med den tilhørende vægt. Supplerende fag har samme vægt, som faget ville have haft, hvis faget indgik i et gymnasialt eksamensbevis. Det betyder en samlet vægt på 2, hvis det er et A-niveau, en samlet vægt på 1,5 hvis det er et B-niveau og en samlet vægt på 1 hvis det er et C-niveau. Resultaterne af de vægtede karakterer lægges sammen og divideres med summen af vægtene:


Derfor

Ansøger får et nedjusteret karaktergennemsnit på 7,3.

Eksempel: Ansøger til medicin med to suppleringsfag

I dette eksempel illustreres nedjusteringen for en ansøger, der søger ind på medicin på Aalborg Universitet og har suppleret med fysik B og kemi B for at opfylde adgangskravene. Du kan på samme måde lave en beregning med dine egne fag og karakterer for den uddannelse, du søger ind på.

Ansøgeren kan i sin ansøgning se adgangsveje til medicin, og det karaktergennemsnit ansøgningen vurderes på i kvote 1:


Adgangskrav:Under Adgangskrav kan du se, at ansøgeren opfylder adgangskravene til medicin. Feltet viser situationen på ansøgningstidspunktet. Hvis du er i gang med at supplere eller skal tage sommersupplering for at opfylde adgangskravene, vil der ikke være flueben ud for nogen af adgangsvejene. Du kan stadig søge optagelse og markere i ansøgningen, at du har tilmeldt dig supplering.

Karaktergennemsnit:
Under Karaktergennemsnit kan du se, at ansøgerens karaktergennemsnit fra hans gymnasiale eksamensbevis er 10,0.
Ansøgningen til medicin vurderes i kvote 1  ud fra det nedjusterede gennemsnit på 9,6.

Sådan foretages nedjusteringen:
Nedjusteringen foretages på baggrund af alle karakterer fra det gymnasiale eksamensbevis samt de suppleringsfag, der anvendes til at opfylde adgangskravene. Karaktererne i suppleringsfaget erstatter ikke karaktererne fra et eventuelt lavere niveau, men tilføjes som nye karakterer i beregningen. 

I eksemplet nedenfor ses ansøgerens eksamensbevis fra HHX, nedenunder ses fagene fra suppleringsbeviset i fysik B og kemi B.

Eksamensresultat: 10,0

Suppleringsfag i fysik B:

Suppleringsfag i kemi B:

 

Udregningen:
I udregningen ganges hver enkelt karakterer med den tilhørende vægt. Supplerende fag har samme vægt som faget ville have haft, hvis faget indgik i et gymnasialt eksamensbevis. Det betyder en samlet vægt på 2, hvis det er et A-niveau, en samlet vægt på 1,5 hvis det er et B-niveau og en samlet vægt på 1 hvis det er et C-niveau. Resultaterne af de vægtede karakterer lægges sammen og divideres med summen af vægtene:

 

Derfor

Ansøger får et nedjusteret karaktergennemsnit på 9,6.

Har du bonus for ekstra fag på A-niveau (Bonus A)?

Hvis du har haft et ekstra fag på A-niveau i din gymnasiale eksamen, har du fået tillagt en bonus til dit karaktergennemsnit på dit eksamensbevis (bonus A). Din A-bonus ganges på det nedjusterede gennemsnit, hvis du har fået nedjusteret dit karaktergennemsnit:

Nedjusteret karaktergennemsnit x bonus A = Nedjusteret karaktergennemsnit inkl. bonus A

Regneeksempel: 7,3 x 1,03 = 7,5

Opfylder du flere af adgangsvejene under Adgangskrav?

Der beregnes et karaktergennemsnit for hver af de adgangsveje, hvor du supplerer. Det højeste af gennemsnittene anvendes som dit nedjusterede karaktergennemsnit.

Klage over nedjusteret gennemsnit

Du kan ikke klage over, at dit karaktergennemsnit er blevet nedjusteret eller over resultatet af nedjusteringen.

Du skal selv tjekke om dine beviser i Optagelse.dk er korrekte. Du skal kontakte den skole, der har udstedt dit bevis, hvis du oplever at der er fejl i et suppleringsbevis, der er brugt i nedjusteringen. Skolen vil indberette et nyt bevis, hvis skolen er enig i, at der er tale om en fejl. Når skolen indberetter et nyt bevis, foretages der ny beregning i Optagelse.dk, og du får et eventuelt nyt nedjusteret gennemsnit.

Det er vigtigt, at du kontakter skolen, så snart du opdager en fejl. Skolen skal indberette det nye bevis inden den 5. juli, hvis der skal foretages en ny beregning.

Du skal klage til uddannelsesstedet, hvis du får afslag på en ansøgning, og du mener at afslaget skyldes, at nedjusteringen ikke er foretaget efter de gældende regler. Fristen for at klage er 2 uger efter, du har modtaget afslaget. Vær opmærksom på, at et tilbud om en studieplads på en lavere prioriteret uddannelse, samtidig er et afslag på højere prioriteter.