Reglerne om nedjustering af karaktergennemsnit ved brug af gymnasial supplering udskydes et år og forventes at træde i kraft den 1. maj 2022.

Det skyldes den ekstraordinære situation med COVID-19.