Navne og adressebeskyttelsen er oftest registreret på borger.dk og trukket fra CPR-registeret, til skolens administrations system, eller tastet manuelt i samme system. Styrelsen for It og Læring modtager udelukkende oplysningen om beskyttelse via importen fra skolens administrative system til UNI-Login. Skolens administrative system (og dermed skolen) er den autoritative datakilde. Der foretages ingen ændringer af en brugers navne og adressebeskyttelse i UNI-Login med mindre der kommer en ændringsanmodning via import fra skolens administrative system.

De navne der bliver oprettet, fx Er.Navne.BeskyttetF ENavne.Beskyttet, eller lignede, hentes ligeledes fra skolens administrative system og er angivet som det alias der skal bruges, når personen har navne og adressebeskyttelse.

Det er udelukkende aliasset som bliver udstillet på digitale læremidler o.l. Den beskyttede bruger såvel som administratorer vil kun kunne se brugerens alias - og dermed ikke det beskyttede navn -  i de digitale læremidler o.l. som bruger data fra UNI-login.

Bemærk: der skelnes ikke mellem navne og adressebeskyttelse. En navne og adressebeskyttelse gælder altid begge dele, ikke kun navnebeskyttelse eller kun adressebeskyttelse.

Er oplysningen om beskyttelse ikke korrekt, bør det som udgangspunkt rettes af brugeren selv via bestilling på borger.dk. Herefter ændres det i de administrative systemer som overfører oplysningerne til UNI-Login.