Navne og adressebeskyttelsen er oftest registreret på borger.dk og trukket fra CPR-registeret, til skolens administrations system, eller tastet manuelt i samme system. Styrelsen for It og Læring modtager udelukkende oplysningen om beskyttelse via importen fra skolens administrative system til UNI-Login. Skolens administrative system (og dermed skolen) er den autoritative datakilde. Der foretages ingen ændringer af en brugers navne og adressebeskyttelse i UNI-Login med mindre der kommer en ændringsanmodning via import fra skolens administrative system.

De navne der bliver oprettet, fx Er.Navne.BeskyttetF ENavne.Beskyttet, eller lignede, hentes ligeledes fra skolens administrative system og er angivet som det alias der skal bruges, når personen har navne og adressebeskyttelse.

Det er udelukkende aliasset som bliver udstillet på digitale læremidler o.l. Den beskyttede bruger såvel som administratorer vil kun kunne se brugerens alias - og dermed ikke det beskyttede navn -  i de digitale læremidler o.l. som bruger data fra UNI-login.

Bemærk: der skelnes ikke mellem navne og adressebeskyttelse. En navne og adressebeskyttelse gælder altid begge dele, ikke kun navnebeskyttelse eller kun adressebeskyttelse.

Er oplysningen om beskyttelse ikke korrekt, bør det som udgangspunkt rettes af brugeren selv via bestilling på borger.dk. Herefter ændres det i de administrative systemer som overfører oplysningerne til UNI-Login.

Hvis man ser en brugers navn/SkoleKom-navn som Er.Navne.BeskyttetF E eller lignende i SkoleKom eller i UNI-Login Brugeradministration skyldes det, at UNI-Login har modtaget oplysning fra institutionen om, at denne bruger har navne og adressebeskyttelse.

Når der registreres navnebeskyttelse i SkoleKom vil brugerens e-mail blive rettet til en adresse der også afspejler dette. Den gamle adresse vil dog fortsat virke i et op til et halvt år efterfølgende.

Når den gamle adresse stopper med at virke, vil det kun være brugerens nye adresse som virker. Typisk vil en bruger med navnebeskyttelses skolekom-adresse se sådan ud: Er.Navne.Beskyttet.Er.Navne.Beskyttetxxxx@skolekom.dk som en konsekvens af den ønskede navnebeskyttelse.

I brugeradministrationen (ba.emu.dk) kan brugeradministratoren anmode om en navneændring i SkoleKom for, at brugeren får en ny adresse, hvis dette ønskes. Man skal dog være opmærksom på, og bør informere den pågældende bruger om, at navneændringen i så fald bryder med den navnebeskyttelse brugeren også ønsker.