Persondatapolitik for Jira Service Desk

Jira Service Desk er et supportsystem som faciliterer besvarelse af dine spørgsmål til Styrelsen for It og Lærings support.

Formål og retsgrundlag

Når du opretter en konto i supportsystemet, behandler Styrelsen for It og Læring de personoplysninger, du afgiver i forbindelse med kontooprettelsen og dine henvendelser til supporten. Det gælder kontaktoplysninger som navn, e-mail og telefonnummer, og det kan gælde fx dit brugernavn i et it-system, dit CPR-nummer eller andre typer af personoplysninger, du afgiver til supporten i forbindelse med en supportsag. Vi bruger dine personoplysninger til at holde dig opdateret om supportsagen og i nogle tilfælde til at løse supportsagen. Vi bruger ikke dine personlige oplysninger til andre formål, og vi videregiver dem ikke udenfor Børne- og Undervisningsministeriets område.

Personoplysningerne behandles med hjemmel i Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e som en del af Styrelsens myndighedsopgave. 
I de tilfælde hvor dit CPR-nummer behandles, sker det med hjemmel i Databeskyttelseslovens §11.

Dataansvarlig og DPO

Styrelsen for It og Læring er dataansvarlig.

Kontaktoplysninger til Styrelsen for It og Læring og databeskyttelsesrådgiver (DPO) findes på denne side:
Persondataforordningen (GDPR) | Styrelsen for It og Læring

Adgang og opbevaring

Adgang til dine personoplysninger er begrænset til medarbejdere i supporten, udvalgte medarbejdere i Børne- og Undervisningsministeriet som konsulteres i forbindelse med supportsager, samt administratorer af Jira Service Desk.

Du har adgang til supportsagen, så længe den er åben. Fra supportsagen lukkes, har du som udgangspunkt adgang til den i 2 uger efterfølgende.

Supportsagen slettes permanent, hvis den ikke har været opdateret i en sammenhængende periode på 2 år. Visse data, herunder brugernavne i form af mailadresser, vil dog blive opbevaret i vores revisionslog i op til tre år efter at brugernavnet har været anvendt til brug for håndtering af eventuelle hændelser eller andet relevant sikkerhedsarbejde.

Hvis din konto ikke har været anvendt i 2 år, inaktiveres den. Perioden er fastsat ud fra et hensyn til, at man som bruger ikke skal oprette en ny konto, hver gang man har brug for support. Du kan inden da anmode om at blive slettet ved at benytte denne kontaktformular.

Dine rettigheder

Indsigt – du har ret til at få at vide, hvilke personoplysninger vi har om dig.
Berigtigelse – du har ret til at bede os om at rette personoplysninger om dig, som er forkerte eller vildledende.
Begrænsning – du har ret til at bede os om at begrænse brugen af dine personoplysninger.
Sletning – du har ret til at bede om at få dine personoplysninger slettet.
Indsigelse – hvis du ikke mener, at vi har nogen grund til at bruge dine personoplysninger, har du ret til at fortælle os det.

Klagemulighed

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores håndtering af dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på hjemmesiden: Kontakt (datatilsynet.dk)