Manuel indberetning kan kun foretages af skoler som ikke er understøttet af et administrativt system til at sende karakterer.


Standpunktskarakterer - Sådan gør du

 Log ind på Karakterdatabasen

 - Vælg Indberet i topmenuen

Indtast Fællesoplysninger som vist - bemærk at alle felter med * markering skal udfyldes.

Klik på "Næste"


Indberetning -

Elevoplysninger

Tast elevens CPR-nummer og tryk på Hent oplysninger

 - Hvis det er første gang, du indtaster elevens CPR-nummer, skal du også indtaste elevens for- og efternavn.

Indtast elevens karakterer.

Indtast karaktererne for de fag, eleven har fået karakterer i.

Der vil være Felter for disse

FP8, Bundne prøvefag

FP9, Bundne prøvefag

FP9, Prøvefag til udtræk

FP9, Frivilligt prøvefag

OBS

FP9 fag, er fag der afsluttes efter 9 Klassetrin - der vil derfor stå FP9, Bundne prøvefag  også når du taster for elever på 8 klassetrin.

--

Felter for fag, som eleven ikke har, skal ikke udfyldes.

Når alle karakterer er udfyldt klik på "Næste" i nederste højre hjørne.


Tidligere indtastede standpunktskarakterer i samme skoleår, overskrives når der indtastes nye karakterer i faget.

-----

Hvis en elev er fritaget for standpunktskarakterer, skal du angive den rette kode ud for hver enkelt fag, eleven har haft. Du kan se listen over koder nedenfor (pt. kun en gyldig kode)

Kode

Beskrivelse

91

Standpunktskarakter erstattet af udtalelse

Kontroller Oprettelsesresuméet.

Hvis du opdager fejl på siden, skal du klikke på Tilbage.
Hvis alle oplysninger er korrekte, skal du klikke på Indberet.

Klik på Ny oprettelse – Elev fra samme klasse for at indberette karakterer for den næste elev i klassen. 
Prøvekarakter - Sådan gør du

 1. Log ind på Karakterdatabasen
 2. Klik på Indberet i topmenuen.
 3. Indtast Fællesoplysninger.

Fællesoplysninger

 1. Start med at vælge, hvad du skal indberette: Prøvekarakterer.
 2. Når alle felter er udfyldt, kan du klikke på Næste.
 3. Indtast elevens CPR-nummer og klik på knappen Hent oplysninger.

Når det er første gang, du indtaster elevens CPR-nummer, skal du også indtaste elevens for- og efternavn.

Prøvekarakterer

Indtast karaktererne for de fag, eleven har fået karakterer i.
Felter for fag, som eleven ikke har, skal ikke udfyldes.
Hvis en elev er fritaget for karakterer og prøver, skal du angive den rette kode ud for hver enkelt fag, eleven har haft. Du kan se listen over koder nedenfor

Kode

Beskrivelse

85

Elev med utilstrækkelige danskkundskaber

86

Fritaget fra prøvekrav iflg. BEK 47 §37 for elever i en kommunal ungdomsskoles heltidsundervisning hvor prøvedeltagelse ikke skønnes hensigtsmæssig.

87

Eleven udeblevet fra prøven

88

Fritaget fra prøvekrav iflg. BEK 47 §33 for elever hvor prøveaflæggelse på grund af betydelig funktionsnedsættelse ikke skønnes hensigtsmæssig.

89

Eleven sygemeldt ved prøven

Klik på Næste.

Tidligere indtastede prøvekarakterer i samme skoleår, overskrives når der indtastes nye karakterer i faget

Kontroller Oprettelsesresuméet.

Hvis du opdager fejl på siden, skal du klikke på Tilbage.
Hvis alle oplysninger er korrekte, skal du klikke på Indberet.
Klik på Ny oprettelse – Elev fra samme klasse for at indberette bevis for den næste elev i klassen.
Afgangsbevis - Sådan gør du

 1. Log ind på Karakterdatabasen
 2. Klik på Indberet i topmenuen.
 3. Indtast Fællesoplysninger.

Fællesoplysninger

 1. Start med at vælge, hvad du skal indberette: Bevis.
 2. Når alle felter er udfyldt, kan du klikke på Næste.
 3. Indtast elevens CPR-nummer og klik på knappen Hent oplysninger.

Når det er første gang, du indtaster elevens CPR-nummer, skal du også indtaste elevens for- og efternavn.

Bevistype

 1. Vælg hvilken bevistype du vil indberette og indtast gennemsnit for eleven.
 • Gennemsnit er kun påkrævet for bevis for folkeskolens afgangseksamen
 • Beviser af den samme bevistype i samme skoleår skal annulleres før nyt kan indberettes.

Beviskarakterer

Indtast karaktererne for de fag, eleven har fået karakterer i.
Felter for fag, som eleven ikke har, skal ikke udfyldes.
Klik på Næste.
Hvis der tidligere er indberettet standpunktskarakterer og/eller prøvekarakterer vil disse automatisk følge med over i beviset.

Kontroller Oprettelsesresuméet.

Hvis du opdager fejl på siden, skal du klikke på Tilbage.
Hvis alle oplysninger er korrekte, skal du klikke på Indberet.
Klik på Ny oprettelse – Elev fra samme klasse for at indberette bevis for den næste elev i klassen.
Efterfølgende rettelser til beviser og karakterer

Hvis der tidligere ar indberettet en eller flere karakterer, som I ønsker at ændre, skal den manuelle indberetning foretages igen, hvorved karaktererne bliver opdateret.

Hvis der tidligere har overført karakterer via elevadministrativt system, er det ikke muligt at indberette manuelt.
Benyt i stedet det elevadministrative system igen, til at overføre nye oplysninger.