Indberetter du til Karakterdatabasen.dk fra skolens administrationssystem, kan Styrelsen for It og Læring (STIL) ikke hjælpe med indberetning, da STIL ikke er leverandør af jeres administrationssystem.
Vi er derfor nødt til at henvise til at kontakte leverandøren (supporten) af jeres administrative system, som kan hjælpe med indberetningen.
Det samme gælder hvis du skal annullere eller ændre en karakter på en eller flere elever. Du indtaster de korrekte informationer i dit administrative system, og skal herefter sende til Karakterdatabasen.dk.
Der er ved de forskellige leverandører forskellige metoder til at slette og ændre. 

Skoler, der indberetter karakterer, skal bruge elevens CPR-nummer eller administrative CPR-nummer (som er udstedt af fx Udlændingestyrelsen).  Karakterdatabasen understøtter ikke fiktive CPR-numre.
Hvis eleven ikke har et CPR-nummer, skal skolen henvende sig til bopælskommunen eller Udlændingestyrelsen. Læs mere om dette her

Karakterdatabasen understøtter også administrativt CPR-nummer.

Et administrativt CPR er et almindeligt personnummer, der efterfølgende kan omstødes til at blive personens reelle CPR. nr, når personen får bopæl i DK.
Personer, der har bopæl i Danmark skal bopælsregistres og have et CPR-nummer. Det kan de få ved at henvende sig hos deres bopælskommune.
Personer, der ikke kan bopælsregistres, kan få udstedt et administrativt CPR-nummer. Det udstedes fx af Udlændingestyrelsen.

Det administrative CPR-nummer har samme opbygning som et ”rigtigt” CPR-nummer, og det administrative CPR-nummer bliver til CPR-nummeret, når personen bopælsregistres.


Herunder et eksempel på et færdigt 9.klasses eksamensbevis.

Der skal være netop 10 prøvekarakterer på et 9. klasses eksamensbevis.

De fem bundne prøver (8 karakterer) er følgende:
Dansk, mundtlig
Dansk, skriftlig (læsning, retskrivning og skriftlig fremstilling)
Matematik, skriftlig (matematik u/hjælpemidler og matematik m/hjælpemidler
Engelsk, mundtlig
Fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi

Udtræksprøverne (2 karakterer):
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udtrækker én prøve fra den humanistiske fagblok og én prøve fra den naturfaglige fagblok på baggrund af skolernes tilmeldinger.

De obligatoriske prøver er med gult og de 2 udtræksprøver er med grønt.