Importstatus for eleven

Importstatus for den enkelte elev kan ses i Elevoversigten. Der sendes brugerdata op til fire gange om dagen, 9.00, 12.00, 15.00 og 18.00.

Farven på cirklen i importstatus kolonnen viser om importen er kørt og derved om eleven har fået tildelt et UNILOGIN.


Grøn: Eleven har er blevet importeret og eleven UNILOGIN er oprettet

Rød: Eleven afventer import og har endnu ikke fået oprettet sit UNILOGIN.


Dato og tidspunkt for seneste og næstkommende import kan ses i kolonneoverskriften.

Importstatus for klassen

Importstatus for den enkelte klasse kan ses i Klasseoversigten.

Farven på cirklen i importstatus kolonnen viser om importen er kørt og derved om klassen er importeret.


Grøn: Klasse har er blevet importeret

Rød: Klassen afventer import


Dato og tidspunkt for seneste og næstkommende import kan ses i kolonneoverskriften.

UNI-logins BrugerAdministration

Elevers UNI-LoginBrugerID og første adgangskode

Når en elev er importeret til UNI-login, skal det videre arbejde foregå i UNI-Logins BrugerAdministration.


UNI-Logins BrugerAdministration finder du her: http://ba.emu.dk

I UNI-Logins BrugerAdministration kan du finde elevernes UNI-Login BrugerID og den første adgangskode UNI-Login har udstedt.

Her det også muligt at generere en ny adgangskode til eleven.


Import fra ElevAdministration til UNI-login sker 1 gang i døgnet.

Der opdateres fra ElevAdministrationen til UNI-Login, men ikke den anden vej.

Adgang til elevdata og UNI-Login Brugeradministratorens opgaver

I UNI-Logins BrugerAdministration kan du godkende anmodninger om adgang til elevernes data. Det kan være nødvendigt hvis fx et forlag har brug for at vide noget om eleverne til brug i deres service.


Læs mere om hvad du - som UNI-Login Brugeradministrator kan: https://viden.stil.dk/display/STILVIDENOFFENTLIG/UNI-Login+%7C+BrugeradministratorRelateret indhold

Tilføj kontaktperson

Navne- og adressebeskyttelse