I feltet ’E-mail’ angiver du en mailadresse til virksomheden. Den vil blive automatisk indlæst i Ophævelse af praktikaftale, hvis praktikopholdet bliver afbrudt inden gennemførelse.