Hvem kan få Unilogin som brugerorganisation
 • Det fremgår af ungeindsatslovens § 15g, stk. 1, at Styrelsen for It og Læring som databehandler kan stille en digital identifikationsløsning - Unilogin - til rådighed for statsinstitutioner, kommuner, regioner og selvejende institutioner på dagtilbudsområdet og undervisningsområdet til brug for styring af adgangsrettigheder til pædagogiske og administrative tjenester for brugere og medarbejdere.
  • Feks. hører museer ikke under ovenstående kategori. Her bør man kontakte den der udbyder et digital læremiddel og bede dem give adgang til deres tjeneste via en anden login løsning end Unilogin.

 • Din organisation skal som udgangspunkt have et CVR-nummer (eller P-nummer) for at kunne bestille infrastrukturprodukter hos STIL. Et CVR-nummer kan bestilles på virk.dk, hvor du også kan læse mere om CVR (Det Centrale Virksomhedsregister).
Andre bemærkninger og særlige forhold

Ansøg om at få adgang til Unilogin Brugeradministration

Udfyld ansøgningen med følgende: 

(OBS: alle oplysninger er obligatoriske)

Institutionsoplysninger

 • Institutionsnavn- og nummer

Teknisk kontaktpersons

 • CPR-nummer
 • Fulde navn
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse

Institutionsleders

 • CPR-nummer
 • Fulde navn

Vedhæftet PDF (Underskriftsside - Bestilling af Unilogin Brugeradministration.pdf) med følgende oplysninger

 • Institutionsnavn- og nummer
 • Institutionsleders fulde navn
 • Teknisk kontaktpersons fulde navn
 • Institutionsleders underskrift

Teknisk kontaktperson og institutionsleder oprettes begge som brugeradministratorer og får adgang til Unilogin Brugeradministration

Vi modtager jeres ansøgning og du modtager besked, når den er blevet behandlet.

Såfremt STIL kan imødese jeres ønske og tildele jer adgang, kan Institutionslederen og den tekniske kontaktperson nu logge ind i Unilogin brugeradministration via ba.emu.dk


Her finder I vejledninger til Unilogin brugeradministration