I feltet Antal ikke-bonusgivende dage i perioden skal du angive det samlede antal af ikke-bonusgivende dage i praktikperioden.

Perioden, hvor eleven er i praktik i en virksomhed, gøres op i kalenderdage. Dvs. en uge tæller som 7 dage, hvor også weekenden eller andre fridage i praktikperioden er bonusgivende.

Ved praktik i en privat virksomhed udgør antallet af ikke-bonusgivende dage i perioden som regel dage, hvor eleven udelukkende har haft andre egu-aktiviteter end virksomhedspraktik, fx været på et skoleophold eller i praktik på værkstedsskole, der ligger samtidig med (eller er en del af) praktikperioden.

Praktik i løbet af en kalenderdag gør dagen bonusgivende. Selv hvis eleven har været i praktik i blot kort tid i løbet af dagen, og fulgt et skoleophold i langt det meste af dagen, tæller dagen som en bonusgivende praktikdag.

Offentlige virksomheder er ikke berettiget til egu-bonus. Det er alligevel meget vigtigt, at antallet af ikke-bonusgivende dage i praktikperioder i offentlige virksomheder også indtastes i egu-portalen. Årsagen er, at praktikperioder i offentlige virksomheder tæller med i maksimumsgrænsen på 588 praktikdage i en elevs samlede egu-forløb. Hvis de ikke-bonusgivende dage for offentlige virksomheder mangler at blive indtastet, vil de ikke-bonusgivende dage komme til at tælle med i maksimumsgrænsen på 588 praktikdage.

Hvis en elev har hele skoleuger i praktikperioden, så skal lørdage og søndage ikke tælles med i antallet af ikke-bonusgivende dage. Dvs. hvis eleven er på skole mandag til og med fredag, så betragtes lørdag og søndag som praktikdage, der kan give bonus.

Hvis en ferieperiode med skoleydelse er inkluderet i en praktikperiode, skal dagene med skoleydelse i ferieperioden registreres som ikke-bonusgivende dage under den pågældende praktikperiode.