Elever, som af skolen er vurderet ikke-uddannelsesparate, skal helhedsvurderes af en vejleder.
Frist 9. og 10. klasse: 2 hverdage efter afgivelse af de afsluttende standpunktskarakterer
Frist 8. klasse 25. juni

Hvis eleven går på en skole, som ikke er UU-betjent, skal eleven revurderes af UU i hjemkommunen senest den 10. juni 2019.

Da reglerne for helhedsvurderinger er skærpet, er det vigtigt, at der sker en markering i Optagelse.dk. Denne markering sættes i feltet ’Vejleders vurdering’ på fanen ’Parathedsvurdering’. Dette gælder alene for elever, som er vurderet ikke-uddannelsesparate.

Nyt i 2019

 • Vejleders vurdering skal sættes for alle ikke-uddannelsesparate elever – også selvom, du er enig i den automatiske vurdering.
 • Vejleder skal ikke skrive under på uddannelsesplanen i forbindelse med helhedsvurderingen.

Sådan gør du (frem til 15./20. januar 2019)

Log ind på Optagelse.dk

 1. Klik på 'Medarbejderforside' i toppen til højre, på forsiden af Optagelse.dk
 2. Knappen skifter til 'Medarbejderlogin'. Klik derpå.


 3. Du bliver nu sendt videre til NemID hvor du skal bruge din medarbejdersignatur til at logge ind.


Tekniske forudsætninger for, at du kan logge ind på Optagelse.dk

For at du kan logge ind på Optagelse.dk som skolemedarbejder eller vejleder er der to punkter som skal være opfyldt

 1. Du skal have en gyldig medarbejdersignatur.
 2. Din medarbejdersignatur skal være registreret i Optagelse.dk.

1. Gyldig medarbejder signatur

Du kan teste, om din signatur virker som den skal på medarbejdersignatur.dk.

Klik på > Tjek din nøglefil eller tjek dit nøglekort.

 • Hvis din signatur ikke  består testen, er det her du skal fejlsøge i samarbejde med NemIDs support.
  Hvis din signatur består testen, skal du sende dit CVR-nummer og RID-nummer med supportformularen på Optagelse.dk, så vil vi undersøge, om din signatur er registreret i Optagelse.dk.

2. Registrér medarbejdersignatur i Optagelse.dk.

 • For at kunne logge på Optagelse.dk skal du først være oprettet som bruger af Optagelse.dk
  Dette bliver du ved at kontakte institutionens brugeradministrator, der kan oprette dig som medarbejder eller som administrator i Administrationsmodulet i Optagelse.dk
 • Hvis skolen endnu ikke har en brugeradministrator, skal du udfylde og indsende brugeradministrator-blanketten.

Mine elever går på skoler, der betjenes af mit UU-center
 • Gå til Opmærksomhedslisten, klik på Vælg elever fra... og vælg den skole, du ønsker at se elever fra (1), klik herefter på Vælg klassetrin... (2). Klik på Fremsøg elever (3). Listen viser elever, som er vurderet ikke-uddannelsesparate af skolen (4).

 • Hvis du ønsker kun at se de elever, som Afventer helhedsvurdering kan du lave en filtrering på Vælg status (5) inden du fremsøger elever.

 • Foretag helhedsvurdering af elever ved at klikke på elevens cpr-nummer og sætte markering i feltet Vejleders vurdering.

 • Hos de elever, der ikke opfylder de faglige forudsætninger, bliver der automatisk sat vejleders vurdering til ikke parat. Det er ikke muligt at ændre dette, da en elev ikke kan vurderes parat, hvis ikke eleven opfylder de faglige forudsætninger.


Mine elever går på skoler, der ikke betjenes af UU-center
 • Gå til Opmærksomhedslisten, klik på Vælg elever fra... og vælg Skoler uden UU-center (1), klik herefter på Vælg klassetrin... (2). Klik på Fremsøg elever (3). Listen viser elever i din kommune, som er vurderet ikke-uddannelsesparate (4).

 • Hvis du ønsker kun at se de elever, som Afventer UU-vejleders vurdering kan du lave en filtrering på Vælg status (5) inden du fremsøger elever.

 • Du kan foretage en vurdering af elever, ved at klikke på elevens cpr-nummer og sætte markering i feltet UU-vejleders vurdering. Mangler feltet, er det fordi elevens skolevejleder ikke har foretaget helhedsvurdering.

 • Hos de elever, der ikke opfylder de faglige forudsætninger, bliver der automatisk sat vejleders og UU-vejleders vurdering til ikke parat. Det er ikke muligt at ændre dette, da en elev ikke kan vurderes parat, hvis ikke eleven opfylder de faglige forudsætninger.

Vær særligt opmærksom på...

 • ...

Ofte stillede spørgsmål og problemsituationer