Hvad er institutionernes rolle i forhold til aflevering af data fra EASY-A til Rigsarkivet?
I forbindelse med lukningen af EASY-A har Rigsarkivet stillet krav om, at data fra EASY-A skal afleveres til arkivet. Kun institutioner, som er inden for den offentlige forvaltning (fx gymnasier eller SOSU-skoler) eller fusioneret med sådanne institutioner, er forpligtet til at aflevere, mens øvrige institutioner kan vælge at gøre det. Rigsarkivet ser gerne, at alle institutioner afleverer, da det giver større værdi for fremtidig forskning på området og samtidig sikrer, at tidligere elevers data, som eksempelvis karakterer, er tilgængelige også efter, at de er slettet på institutionerne.

STIL har efter aftale med Rigsarkivet påtaget sig at gennemføre afleveringen på vegne af alle institutioner. Det betyder, at den enkelte institution ikke har opgaver i forbindelse med aflevering af data fra EASY-A til Rigsarkivet. Dog skal den enkelte institution tilkendegive overfor STIL, hvorvidt de ønsker, at STIL afleverer institutionens data til Rigsarkivet.


Er eksamensbeviserne en del af de data, som afleveres til Rigsarkivet fra EASY-A?
Eksamensbeviser afleveres ikke til Rigsarkivet. Aftalen med Rigsarkivet er, at det er de samme data fra EASY-A, som udleveres til institutionerne, der også afleveres til Rigsarkivet. Dog vil alle karakterer blive afleveret, således at grundlaget for et eksamensbevis vil kunne findes på sigt i Rigsarkivet, men ikke selve eksamensbeviset.