Målgruppe: KOMMUNER LEVERANDØRER

Ændringen er endnu ikke trådt i kraft.


Elever der bliver oprettet efter den nye proces er trådt i kraft, vil få et brugernavn der er forskelligt fra deres UniID. UniID vil fremadrettet bestå af 10 tegn (tal og bogstaver) i vilkårlig rækkefølge. UniID vil samtidig ophøre med nødvendigvis at være brugernavn i Unilogin IdP. Der ændres ikke i UniID for eksisterende brugere.

Når ændringen træder i kraft vil nye brugernavne i Unilogins loginløsning (Unilogin IdP) ikke længere være det samme som brugerens UniID. Brugeren vil stadig have et UniID, der kan bruges som nøgle til at identificere brugeren, men UniID'et vil ikke længere være brugerens brugernavn i Unilogin IdP.

Det svarer til, at brugere i NemID tidligere havde deres CPR-nummer som brugernavn. I MitID har de fået et nyt brugernavn, men CPR-nummeret fungerer stadig som en nøgle, som man kan identificere brugeren med.

Hvis man ønsker det, kan man fortsat anvende brugerens UniID som brugernavn i lokale loginløsninger, og UniID'et bliver formidlet i webservices som i dag.

Brugernavnet i Unilogin IdP vil ikke blive formidlet via webservices, men lærere og brugeradministratorer vil kunne se elevers brugernavne i Elevadgang i tilfælde af, at de har behov for at formidle brugernavnet til elever.