Her finder du svar på dine spørgsmål om de nye sikkerhedstiltag i UNI-Login

De vigtigste ændringer for dig som UNI-Login brugeradministrator

  • Du skal ændre din adgangskode inden mandag den 5. februar 2018. Se i vejledningen Skift adgangskode til dit UNI-Login hvordan du gør. Såfremt det ikke sker, vil koden blive ændret af Styrelsen for It og Læring hvorefter der kun er adgang med NemID eller, hvis en anden brugeradministrator på institutionen kan hjælpe med at ændre koden.


  • du selv er identificeret med et gyldigt CPR-nummer
  • der er ryddet op i listen af brugeradministratorer tilknyttet din institution
  • mindst en brugeradministrator har adgang jfr. ovenstående kriterier efter 19/3-2018

Release dato

Tiltag

Hvad skal brugeradministrator

Læs mere her

Uge 5

 

Begrænset visning på UNI-Login brugeradministration

Fra den 29. januar 2018 vil det ikke længere være muligt at se medarbejderes systemtildelte adgangskoder på

UNI-Login brugeradministration.

En medarbejder skal som udgangspunkt tildele sig selv en ny kode vha. NemID.


Brugeradministrator kan fortsat give en medarbejder en ny systemtildelt adgangskode, men koden vises ikke længere i medarbejderoversigten.

Tildeling og visning af adgangskoder i UNI-Login brugeradministration

Uge 5


SkoleKom-konferencen

'Fra SkoleKom' ændres

Såfremt SkoleKom anvendes, kan nyoprettelser ikke længere sendes til 'Fra SkoleKom'-konferencerne, men vil udelukkende kunne ses i bestillingsoversigten på UNI-Login brugeradministration. Alle 'Fra SkoleKom'-konferencerne vil blive lukket i den kommende periode.


SkoleKom konferencen 'Fra SkoleKom' ændres

Uge 5

Bestillingsoversigten på UNI-Login brugeradministration

Fremover vises kun brugere, der er oprettet inden for de seneste syv dage.


Bestillingsoversigt i Brugeradministrationen

Uge 5

Visning af cpr-nummer i brugeradministration og dataudtræk

De sidste fire cifre fjernes i alle lister og dataudtræk, hvor brugernes cpr-numre vises.


Visning af cpr-numre

Uge 6

Skift af adgangskode for alle UNI-Login-brugeradministratorer

Adgangskoden skal skiftes inden den 5. februar 2018. Såfremt det ikke er sket, vil koden blive ændret af Styrelsen for It og Læring.

Brugeradministrator skal skifte sin adgangskode på mitunilogin.dk senest den 05. februar 2018.

Glemt adgangskode til dit UNI-Login

Uge 6

 

Inaktive brugeradministratorer fratages adgang til UNI-Login brugeradministration

Den 5. februar 2018 vil adgangen til UNI-Login brugeradministration blive lukket for brugeradministratorer, der ikke har været logget på inden for det seneste år.

En brugeradministrator skal have været logget på UNI-Login brugeradministration inden for det seneste år for fortsat have rettigheden som brugeradministrator.

Inaktive brugeradministratorer fratages adgang til UNI-Login brugeradministration

Uge 12

 

Adgang til UNI-Login brugeradministration med NemID

Den 19. marts 2018 skal adgang til UNI-Login brugeradministration ske med NemID. UNI-Login brugernavn og adgangskode giver herefter ikke længere adgang.

For at kunne bruge NemID med UNI-Login kræves, at brugeradministratoren har et NemID, og at cpr-nummer er registreret på både UNI-Login og NemID.

UNI-Login med NemID


(info) Se eventuelt teknisk releaseplan for UNI-Login

Spørgsmål/svar

Alle skoler modtager mail (se kopi af den udsendte mail til højre) vedrørende disse ændringer mandag den 22. januar. Mailen sendes til den mail-adresse skolen har registreret i Institutionsregisteret samt til brugeradministratorer der har registreret en mail adresse i UNI-Login brugeradministration.

Hvis du er brugeradministrator vil ændringerne have betydning for dig. Du kan finde ud af om du er brugeradministrator ved at tjekke om du har adgang til UNI-Login brugeradministration. Ændringerne har ingen betydning for lærer, elever og forældre.

Styrelsen for It og Læring vurderer, at der er behov for at styrke sikkerheden på en række områder - bl.a. ved at højne sikkerhed ved login - også selv om det vil gøre den daglige brug mere besværlig. Et skridt retningen mod et mere sikkert UNI-Login er, at der nu indføres 2-faktor autentifikation i form af NemID.

Såfremt brugeradministratorens kode ikke ændres inden d. 5. februar, vil koden blive ændret af Styrelsen for It og Læring hvorefter der kun er adgang med NemID eller, hvis en anden brugeradministrator på institutionen kan hjælpe med at ændre koden.Baggrund

Siden UNI-Login blev taget i brug har det været en grundlæggende præmis, at UNI-Login er et sikkert login, som samtidig er nemt for institutionerne at anvende i dagligdagen – særligt i undervisningssituationer. Imidlertid er risikoen for og konsekvenserne af misbrug stigende og væsentligt større i dag end tidligere. Styrelsen for It og Læring vurderer derfor, at der er behov for at styrke sikkerheden på en række områder - også selv om det vil gøre den daglige brug mere besværlig.

Flere spørgsmål?

Har du spørgsmål til de forestående ændringer, er du velkommen til at kontakte Styrelsen for It og Lærings support via denne side.

Her kan du læse det udsendte brev