Du kan her på siden finde informationer om kommende ændringer på Unilogin Broker og IdP.

Kommende ændringer

Tidligere ændringer

Ny loginproces på Unilogin Broker

Brugerne får en nemmere og mere intuitiv vej gennem Unilogins Broker med ny loginproces. Funktionaliteten er den samme men den præsenteres lidt anderledes. Blandt andet er de små links under brugernavnsfeltet blevet konverteret til knap-format og man skal nu vælge login-metode, se med nedenfor.

En ny loginproces på Unilogin Broker vil direkte påvirke alle brugere, både dem der anvender Unilogins IdP, lokal IdP og MitID.

Længere nede på siden vil den nye proces blive vist.

Hvordan påvirker det skolerne?

Den nye loginproces og ændringer i UI kan medføre flere spørgsmål til login i starten. Det påvirker skolerne på følgende måde:

 • Brugertest med af den nye proces viser at det bliver nemmere for skoler, der bruger lokal IdP at få logget deres elever på
 • Det bliver ikke længere muligt at anføre @notationer i brugernavnsfeltet, som skubber brugeren direkte til en given lokal IdP
 • Skoler der bruger Unilogin vil have et ekstra step, men ellers ligner processen meget det gamle

Hvordan påvirker det eleverne?

Den nye proces påvirker eleverne på følgende måde:

 • Elever der bruger Unilogin IdP kan ikke logge ind på broker forsiden som før. I stedet skal de vælge Unilogin knappen
 • Elever der bruger Lokale IdP’er vil efter første login, se nedenfor, bliver præsenteret for den lokale IdP som det første når de logger ind
 • Det bliver ikke længere muligt at anføre @notationer i brugernavnsfeltet, som skubber brugeren direkte til en given lokal IdP

Hvordan påvirker det forælder?

 Den nye proces påvirker forælder på følgende måde:

 • Forældres loginproces vil blive ændret som elevernes, dvs. deres førstevalg vil blive præsenteret for dem når de logger ind
 • Desuden skal forældre, der bruger Unilogin IdP og som skal finde sit eget eller deres barns brugernavn, ikke gøre det på Unilogin Broker forsiden. I stedet skal de gøre dette på under Unilogin valgmuligheden

Hvordan påvirker det leverandørerne?

 • Den nye loginproces er kun en opdatering af brugergrænsefladen og vil derfor ikke umiddelbart have nogen påvirkning på leverandører

Hvornår vil den nye loginproces træde i kraft i produktion?

Den opdaterede loginproces ligger allerede på vores eksterne test miljø og vil blive lagt i produktion den 24 april 2023 midt på dagen.

UI på Unilogin Broker:

Unilogin forside:

UI på Unilogins forside afhænger af hvilke cookies, der er gemt i forbindelse med login. Cookies vil huske hvilken login metode, der er brugt sidste gang.

Første login:Når sidste login-metode var Unilogin, vil Unilogin forside se således ud:


Når sidste login-metode var MitID, vil Unilogin forside se således ud:Når sidste login-metode var Københavns IdP (navn er vejledende og kun brugt i vores testmiljøer), vil Unilogin forside se således ud:


Når sidste login-metode var Unilogin, men der før har været tilgået en lokal IdP, i dette tilfælde Københavns IdP (navn er vejledende og kun brugt i vores testmiljøer), vil Unilogin forside se således ud:

Søgbar IdP-liste

Det vil blive muligt at fremsøge de lokale IdP'er i den nye loginproces.

Loginprocessen på ET

Den nye proces ligger allerede på ET, hvor der er muligt for at klikke sig igennem processen.

Link:

Vejlednings materiale

IdP valgFormål
Unilogin IdPVise loginprocessen for brugere af Unilogin IdP

Lokal IdPVise loginprocessen for brugere af Lokal IdP

MitIDVise loginprocessen for brugere af MitID

Ny sikker indrulleringsproces for elever

STIL er i gang med at sikre, at alle loginløsninger i Unilogins infrastruktur, der har brugere, der har forladt grundskolen, lever op til kravene i National Standard for Identiteters Sikringsniveauer (NSIS). I forlængelse af dette vil STIL arbejde hen imod, at der på tilsvarende vis etableres en fælles standard for alle loginløsninger for børn i grundskolen og har derfor udviklet en mere sikker indrulleringsproces for børn.

En ny indrulleringsproces for Unilogins loginløsning vil direkte påvirke de skoler, der anvender Unilogins loginløsning, samt indirekte de skoler med egen loginløsning.

STIL øger sikkerheden i Unilogin

I 2023 vil lokal IdP’er tilknyttet Unilogin, skulle leve op til NSIS-standarden. NSIS-standarden dækker kun voksne og elever der har forladt grundskolen, men STIL ønsker samtidig at sikre, at elever i grundskolen også dækkes af et tilsvarende højt sikkerhedsniveau.

STIL ønsker at understøtte:

 • at eleverne lærer, at adgangskoder ikke bør deles med andre.
 • at eleverne lærer, at adgangskoder ikke bør genbruges på tværs af systemer.

På Unilogin IdP’en introducerer STIL en teknisk understøttelse af udlevering af brugernavn og adgangskode i forbindelse med indrullering af nye elever. Formålet er at sikre, at der ikke længere udleveres brugernavn og adgangskode til eleverne fx via AULA eller på små sedler. I den forbindelse udfases muligheden for at generere en initialadgangskode. Eleven oprettes først i Unilogin IdP, når en brugeradministrator eller en forælder/kontaktpersoner hjælper eleven i gang. Forældre kan hjælpe deres børn ved brug af deres NemID/MitID. Skolens brugeradministratorer kan hjælpe eleverne med at få adgang via Elevadgang.

Hvordan påvirker det skolen?

Den højere sikkerhed vil betyde følgende for indrulleringen af nye elever når det er implementeret:

 • Elever skal fortsat oprettes i skolens elevadministrative system.
 • Man vil fortsat kunne finde elevens brugernavn i Elevadgang.
 • For de skoler, som har benyttet Unilogin initialadgangskode er det vigtigt at være opmærksom på, at denne ikke længere kan bruges.
 • Elevernes forældre skal instrueres i at hjælpe eleven til sit brugernavn og adgangskode.
 • Brugeradministratorer kan hjælpe eleverne til deres brugernavn og adgangskode via Elevadgang.

Ved indrullering af nye elever, vil man derfor ikke kunne udstyre nye elever med et brugernavn og en adgangskode. Opgaven med at aktivere og derved få brugernavn, samt at få oprettet en adgangskode flyttes til forældrene og eleven selv.

Hvordan påvirker det elever?

Ændringen i indrulleringsprocessen vil ikke påvirke de eksisterende elever. 

Andre påvirkninger:

 • Nye elever vil ikke få uddelt en initial adgangskode, men skal oprette en adgangskode i samarbejde med en voksen.

Hvordan påvirker det forældrene?

 • Forældre/kontaktpersoner til børn der oprettes i den nye indrulleringsproces, vil først skulle aktivere dem selv og lave en adgangskode til sig selv.
 • Derefter vil forældre/kontaktpersoner aktivere deres barn vha. deres MitID.
 • Forældre/kontaktpersoner kan derefter lave en adgangskode sammen med deres barn.

Hvordan påvirker det leverandører?

 • Den nye indrulleringsproces bør ikke have nogen påvirkning på leverandører.

Frakobling af Unilogin brugernavn og UniID

Som en del af udrulningen af den nye indrulleringsproces vil STIL samtidig frakoble Unilogin brugernavn fra UniID på nyoprettede elever. Det betyder, at elever der bliver oprettet efter den nye proces er trådt i kraft, vil få et brugernavn der er forskelligt fra deres UniID når de aktiveret på Unilogin IdP’en.

Denne ændring vil ikke påvirke brugeren. Medarbejdere skal være opmærksom på, at det er elevernes brugernavn og ikke deres UniID der bliver udstillet i Elevadgang.

Hvornår vil den nye indrullering ske?

Overgangen til den nye indrulleringsproces vil ske den 22 februar 2023 midt på dagen.


Vejledninger:

Titel

Formål

Vejledning

Vejledninger til forældre

Der findes to vejledninger til forældre angående deres oprettelse af deres børns Unilogin

 1. Aktivering af barn
 2. Oprettelse af adgangskode

Vejledninger til forældre

Der findes to vejledninger til forældre angående deres eget Unilogin

 1. Aktivering af dem selv
 2. Oprettelse af adgangskode

Vejledning til brugeradministratorVejledningen beskriver hvordan en brugeradministrator aktiverer en elev 

Vejledning til  lærere

Vejledningen beskriver hvordan en lærer, via elevadgang, tildeler en elev en ny kode.

Det er en forudsætning for at kunne tildele en ny adgangskode, at eleven er aktiveret af enten forælder eller brugeradministrator inden der kan tildeles ny adgangskode.

Læreren vil ikke kunne se koden, men åbne for at eleven indenfor 5 minutter, kan tildele sig selv en ny adgangskodekode med sit eget brugernavn • No labels