Kommuner, uddannelsesinstitutioner og tjenesteleverandører

Følgende side indeholder slutbrugerrettet kommunikationsmateriale, der kan anvendes i kommunikationsindsatsen rettet mod medarbejdere, forældre, studerende og elever.

Brugerrejser

Hvad er en brugerrejse?

Brugerrejserne anvender historiefortælling som et værktøj til introduktion det nye Unilogin. Det er situationelle eksempler fra en dagligdagskontekst, der fortælles, således at brugerne kan identificere og genkende de situationer, der bliver fremlagt. Brugerrejserne er problemorienteret og beskriver ikke blot en situation, men også de udfordringer, som situationen byder på og som Unilogin adresserer. Brugerrejserne er således eksempler på de værdiskabende praksisser som Unilogin understøtter og som kan relateres direkte til den overordnede vision for det nye Unilogin.


Hvordan anvendes brugerrejserne lokalt?

Det anbefales at brugerrejserne distribueres mod de respektive målgrupper. Det er muligt at downloade brugerrejserne og lægge dem i et opslag på uddannelsesinstitutionen kommunikationsplatform - eksempelvis Aula eller SkoleIntra på grundskoleområdet.

De kan også vises ved et forældre-, personalemøde eller deslige.

Du downloader brugerrejserne ved at klikke på de tre prikker i nederste, højre hjørne (se eksempel neden for).


Forælder (Grundskole)

Målgruppe: Forældre med børn i grundskolen.

Ansatte (Grundskole)

Målgruppe: Pædagogisk- og administrativt personale i grundskole.

Indskoling- og mellemtrinselev (Grundskole)

Målgruppe: Elever i 0.-6. klasse.

Udskolingselev (Grundskole)

Målgruppe: Elever i 7.-9. klasse.

Studerende (Ungdomsuddannelse)

Målgruppe: Studerende på ungdomsuddannelser.

Ansatte (Ungdomsuddannelse)

Målgruppe: Undervisere og administrativt personale på ungdomsuddannelser.

SoMe Spot

Kort introduktion til det nye Unilogin.


Trin-for-trin guides

En trin-for-trin guide fortæller brugeren, hvordan man trin for trin anvender en funktion til at foretage en given handling. En trin for trin guide fylder en A4 side og er i printbart format, således at disse kan printes og distribueres.

De er særlig relevante ved lanceringen af det nye Unilogin til at støtte brugerne indtil de har opnået fuld fortrolighed med en funktion - fx Elevadgang. Dette afhjælper ligeledes den lokale support.


Forældre (Grundskole)


Ansatte (Grundskole)


Template (Til udarbejdelse af egen trin-for-trin guide)

Template Trin for trin guide.odt

Informationsfoldere

Informationsfolderne er generiske og kan printes samt distribueres på en uddannelsesinstitution. Budskaberne og indholdet er tilpasset målgrupperne.

Forældre (Grundskole)

Fylder en halv side, hvor der skal printes på begge sider (se "Printindstillinger" længere nede)

Medarbejdere (Grundskole)

Fylder en A4 side, hvor der skal printes på begge sider (se "Printindstillinger" længere nede)


Printindstillinger (lokalt)


Logo (Vector)

UniloginLogo_Vector.svg