Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Efter indførelsen af obligatorisk 2-faktor login på Unilogins ordinære Brugeradministration (ba.emu.dk) for danske institutioner og udbydere , er det ikke længere muligt at tilgå denne uden at mindst en af institutionens eller udbyderens brugeradministratorer kan få et NemID.

Det vil derfor - under særlige betingelser - være muligt for en institutionen eller en udbyder at komme på en undtagelsesliste, som giver adgang til Brugeradministration med 1-faktor login.

For at komme på undtagelseslisten skal det ikke være muligt for institutionen/udbyderen at bruge NemID. Dette kan gælde for:

  1. Udenlandske (herunder Færøerne) institutioner uden for Danmark
  2. Udenlandske (herunder Færøerne) udbydere uden for Danmark
  3. Danske institutioner uden for Danmark uden en brugeradministrator med mulighed for at få et NemID

Som udgangspunkt kan institutioner (danske såvel som udenlandske) og udbydere (danske såvel som udenlandske) i Danmark ikke komme i betragtning.

Hvordan kommer man på undtagelseslisten?

For at blive optaget på undtagelseslisten skal institutionen eller udbyderen henvende sig til STILs support.

Det aftales hvorledes institutionen eller udbyderen godtgør behovet for at komme på listen og hvordan institutionen eller udbyderen kan identificere sig tilstrækkeligt over for STIL.