Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Prisen er opdelt i etableringsomkostninger og årlig drift pr. tjeneste. Bemærk at UNI•Login til mobile apps prissættes som onlinetjenester og udløser rabat på samme måde som andre efterfølgende tjenester. Alle priser er ekskl. moms.

Abonnementsvilkår

Etablering faktureres 3 måneder efter bestilling. I forbindelse med den første tjeneste starter driftsabonnementet 9 måneder efter bestilling.

Abonnementet gælder fra tegningstidspunktet, og indtil det opsiges skrift­ligt. Opsigelse kan ske med én måneds varsel til udløbet af en abonnementsperiode. Årsabonnementer faktureres forud én gang om året. Styrelsen for It og Læring forbeholder sig mulighed for en årlig prisregulering.

Tjenester og mobile apps

Etablering

Drift

Første tjeneste/app* inkl. 100 projekter

15.000 kr.

15.000 kr.

Første tjeneste/app med <2000 logins pr. uge

7.500 kr.

 7.500 kr.

Efterfølgende tjenester/apps inkl. 100 projekter

5.000 kr.

 5.000 kr.

Efterfølgende mindre tjenester/apps**

800 kr.

   500 kr.

Yderligere 100 projekter


5.000 kr.


* Tjenester/apps

  • Webside/applikation med en given URL og rettighed
  • En app med mulighed for visning af filer eller mapper styret af op til 100 forskellige projekter
  • Webapplikation, der fungerer som fælles indgang til en række webapplikationer
  • Webapplikation med en given applikation som fælles indgang.

** Mindre tjenester/apps

  • Mindre webapplikationer med en given applikation som fælles indgang
  • De enkelte instanser af fx en intranetløsning, hvor den enkelte skole/institution har sin egen suburl/rettighed, men alle anvender den samme eller identiske webapplikationer.