Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Den nye betalingsmodel for Unilogin beregner det årlige gebyr ud fra

  • tjenesteudbyderens samlede antal af unikke brugere pr. måned uanset
    antallet af tjenester
  • antallet af tilslutninger til Unilogins infrastruktur

Årligt gebyr baseret på antal brugere

Den nye betalingsmodel er baseret på den enkelte tjenesteudbyders samlede antal af unikke brugere pr. måned. Antallet af unikke brugere opgøres for alle de tjenester, som udbyderen har, og beregnes som gennemsnittet for de forudgående måneder. På baggrund af antallet af unikke brugere pr. måned opkræves et gebyr jf. priskategorierne i tabellen. Alle priser er ekskl. moms.

Antal unikke
brugere pr. måned
Årligt gebyr (inkl. 1
tilslutning)
0-25017.000,-
250-49934.000,-
500-99951.000,-
1.000-1.99968.000,-
2.000-3.99985.000,-
4.000-7.999102.000,-
8.000-15.999119.000,-
16.000-31.999136.000,-
32.000-63.999153.000,-
64.000-127.999170.000,-
128.000-255.999187.000,-
256.000-511.999204.000,-
512.000-221.000,-

Unikke brugere pr. måned

Bruger

En bruger defineres her som en person, der når frem til en tjeneste via Unilogin broker, uanset om der foretages direkte login undervejs eller indirekte på baggrund af allerede foretaget login (via SSO). Login betyder her: En bruger bekræftes af en IdP, som er tilsluttet Unilogin Broker.

Unik bruger

Den tekniske indsamling af data foretages pr. bruger pr. dag.
Selvom en bruger logger ind mange gange - i løbet af samme dag og i den samme tjeneste - tæller kun dagens første besøg i en given tjeneste med.

Unikke brugere pr. måned

Unikke brugere pr. måned beregnes som summen af unikke brugere for en given måned.
Det vil sige at selvom en bruger logger ind mange gange og over flere dage - i løbet af en måned og i den samme tjeneste - tæller kun månedens første besøg i en given tjeneste med. 

Eksempel

Første dag i måneden:

Bruger1 logger ind i Tjeneste1 direkte via Unilogin Broker og med en lokal IdP. Der igangsættes en single-sign-on-session (sso-session).
Senere samme dag logger Bruger1 indirekte ind i Tjeneste2 via Unilogin Broker som følge af den igangværende sso-session.
Bruger1 logger indirekte ind i Tjeneste1 igen via Unilogin Broker som følge af den igangværende sso-session.

Anden dag i måneden:

Bruger1 logger ind i Tjeneste1 direkte via Unilogin Broker og med Unilogin IdP.
Bruger2 logger ind i Tjeneste2 direkte via Unilogin Broker og med Unilogin IdP.

TjenesteAntal logins første dagAntal logins anden dagUnikke brugere pr. måned
Tjeneste12 (Bruger1 logger ind 2 gange)1 (Bruger1 logger ind 1 gang)
Tjeneste21 (Bruger1 logger ind 1 gang)1 (Bruger2 logger ind 1 gang)2

Eksemplet viser at det kun er en brugers 1. login i en tjeneste i en given måned som tælles med.

Årligt gebyr for ekstra tilslutninger

Endvidere opkræves et gebyr for antallet af ekstra tilslutninger til STILs Unilogin-infrastruktur. Den første tilslutning er inkluderet i Årligt gebyr baseret på antal unikke brugere pr. måned. For tilslutninger derudover opkræves et årligt gebyr på 10.000,- pr. tilslutning.

Eksempel

En tjenesteudbyder med to tjenester, der samlet har 5.000 unikke brugere pr måned. Tjenesteudbyderen har 3 tilslutninger til Unilogins infrastruktur:

Årligt gebyr for 5.000 brugere jf. tabel ovenfor (inkl. 1 tilslutning)102.000,-
Årligt gebyr for ekstra tilslutninger; 2 stk. á 10.000,-20.000,-
Årligt gebyr i alt122.000,-

Baggrund for gebyrændringen

I februar 2020 lancerede STIL et nyt og moderniseret Unilogin. Lanceringen var kulminationen på flere års udviklingsarbejde i bestræbelserne på at forbedre Unilogin til glæde for brugere og udbydere. Med lanceringen blev den grundlæggende infrastruktur, brugervenlighed og sikkerhed forbedret væsentligt. Unilogin fremtidssikres dermed, da der bliver stadig større behov for højere sikkerhed i de løsninger, som elever, forældre og ansatte anvender i deres skolehverdag.

De øgede krav til sikkerhed, oppetid og løbende forbedringer har bevirket, at der i dag er væsentlig flere omkostninger forbundet med drift og udvikling af Unilogin, end der var for år tilbage. De øgede omkostninger har afstedkommet behov for en ny betalingsmodel, der kan øge tjenesteudbydernes (eksempelvis forlag, leverandører af læringsplatforme mv.) medfinansiering af drift og udvikling af Unilogin.

Den nye betalingsmodel fastsætter den enkelte tjenesteudbyderes gebyr efter, hvor stor en belastning denne påfører Unilogins infrastruktur. Således vil udbydere med tjenester, der har få indlogninger pr. måned, fortsat kunne anvende Unilogin mod et lavt gebyr, mens udbydere med et større antal månedlige indlogninger vil få et større gebyr. Betalingsmodellen er beskrevet herover.

Fakturering efter den nye betalingsmodel træder i kraft 1. april 2022, og de første fakturaer vil blive sendt ud i august 2022. Ved første fakturering afregnes for og pba. data fra 2. kvartal 2022. I august 2023 faktureres der for et helt år på baggrund af de forudgående 12 måneders data. Der faktureres således én gang årligt.

Betalingsmodellen justeres om nødvendigt årligt, så der samlet set inddrives ca. 10 mio. kr. fra tjenesteudbyderne årligt.
Eventuelle justeringer meldes ud årligt - via e-Boks - inden udgangen af 1. kvartal (første gang i 1. kvartal 2023 med mindre der inden da er behov for at nedjustere modellen).  • No labels