Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nyeste release

August

 

Service

Releasenotes, herunder gældende versioner

Målgruppe Læs mere her
ElevAdministrationen

Hotfix

Der kan nu oprettes UNI-Login til eleverne via wsaIMPORT

Elevadministratorer på skoler i UVMs ressortområde uden elevadministrativt systemHistoriske releases

2019

April

 

ServiceReleasenotes, herunder gældende versionerMålgruppeLæs mere her
SAML

Certifikaterne på UNI-Login's "ATLAS" SAML-miljø udløber i 2019, så der gennemføres et certifikatskift på dette miljø.

Tjenester, der anvender atlas.uni-login.dk til autentificering, skal indføre den nye signeringsnøgle fra certifikatet inden eller på dette tidspunkt.

Allerede nu kan det nye certifikat hentes fra "ATLAS"-miljøets metadata:
https://atlas.uni-login.dk/simplesaml/saml2/idp/metadata.php og https://atlas.uni-login.dk/stepup/saml2/idp/metadata.php

Tjenester, der anvender SAML-miljøet på gapps-sso.emu.dk eller ssoproxy2.emu.dk, er ikke berørt.

Tjenester, der anvender SSOproxy-miljøet på sso.emu.dk, er ikke berørt.

Leverandører af administrative systemer, læringsplatforme og samarbejdsplatforme + producenter af undervisningsmaterialerhttps://driftsinfo.uni-c.dk/sag/392543

2018

August

Service

Releasenotes, herunder gældende versioner

Målgruppe Læs mere her
ElevAdministrationen

STIL tilbyder ElevAdministrationen til skoler - i UVMs ressortområde - som redskab for oprettelse af elever i UNI-Login. Det sker med særligt henblik på at disse elever kan benytte optagelse.dk.

ElevAdministrationen er en minimumsløsning, som vil gøre en skole i stand til at leve op til de krav om oprettelse i UNI-Login, som stilles af UVM.

Oplysninger om elever og kontaktpersoner hentes i CPR. Få oplysninger kan tilføjes/-rettes af skolens elevadministrator.

 • For at benytte løsningen skal skolen godkendes af STIL.
 • Kun skoler uden et grundskolerettet elevadministrativt system (importkilder) kan komme i betragtning.
 • Skolens elevadministrator skal have en NemID medarbejdersignatur (personligt NemID kan ikke benyttes).
 • Elever, som skal oprettes i ElevAdministrationen, skal have et gyldigt CPR-nummer.
 • Kontaktpersoner, som skal tilknyttes elever i ElevAdministrationen, skal have et gyldigt CPR-nummer
Elevadministratorer på skoler i UVMs ressortområde uden elevadministrativt system

Juni

Service

Releasenotes, herunder gældende versioner

Målgruppe Læs mere her

Unilogin SkoleGrunddata BPI-webservices

Hotfix

Kontakters initielle passwords sendes ikke længere ud via wsiEKSPORT

wsaLICENS.hentGrupper viser nu gruppetrin for typen Hovedgruppe

BEMÆRK: Ældre versioner af en given webservice udgår 6 måneder efter release af ny version.

Undtagelser kan forekomme ved fejlbehæftede versioner hvor fejlretningen medfører versionsskift.

Se oversigten over gældende versioner og deres forventede udløb her.

Leverandører af administrative systemer, læringsplatforme og samarbejdsplatforme + producenter af undervisningsmaterialer

wsiEKSPORT

wsaLICENS

Marts

 

Service

Releasenotes, herunder gældende versioner

Målgruppe Læs mere her

ws22/wsiINST v1

Jfr. Oversigt over versioner og forventet udløb udløber denne version

Det betyder at tilslutninger til denne version ikke længere er omfattet af support eller STILs servicemålbeskrivelse.

Leverandører af administrative systemer, læringsplatforme og samarbejdsplatforme + producenter af undervisningsmaterialer

Nyeste version: ws22/wsiINST


 

Service

Releasenotes, herunder gældende versioner

Målgruppe Læs mere her

ws17/wsiEKSPORT v1

Jfr. Oversigt over versioner og forventet udløb udløber ws17/wsiEKSPORT v1.

Det betyder at tilslutninger til denne version ikke længere er omfattet af support eller STILs servicemålbeskrivelse.

Leverandører af administrative systemer, læringsplatforme og samarbejdsplatforme + producenter af undervisningsmaterialer

Nyeste version: ws17/wsiEKSPORT

ws10/wsaIMPORT v4

Jfr. Oversigt over versioner og forventet udløb udløber ws10/wsaIMPORT v4.

Det betyder at tilslutninger til denne version ikke længere er omfattet af support eller STILs servicemålbeskrivelse.

Leverandører af administrative systemer, læringsplatforme og samarbejdsplatforme + producenter af undervisningsmaterialerNyeste version: ws10/wsaIMPORT
ws10/wsaIMPORT v3

Jfr. Oversigt over versioner og forventet udløb udløber ws10/wsaIMPORT v3.

Det betyder at tilslutninger til denne version ikke længere er omfattet af support eller STILs servicemålbeskrivelse.

Leverandører af administrative systemer, læringsplatforme og samarbejdsplatforme + producenter af undervisningsmaterialerNyeste version: ws10/wsaIMPORT
ws10/wsaIMPORT v2

Jfr. Oversigt over versioner og forventet udløb udløber ws10/wsaIMPORT v2.

Det betyder at tilslutninger til denne version ikke længere er omfattet af support eller STILs servicemålbeskrivelse.

Leverandører af administrative systemer, læringsplatforme og samarbejdsplatforme + producenter af undervisningsmaterialerNyeste version: ws10/wsaIMPORT
ws10/wsaIMPORT v1

Jfr. Oversigt over versioner og forventet udløb udløber ws10/wsaIMPORT v1.

Det betyder at tilslutninger til denne version ikke længere er omfattet af support eller STILs servicemålbeskrivelse.

Leverandører af administrative systemer, læringsplatforme og samarbejdsplatforme + producenter af undervisningsmaterialerNyeste version: ws10/wsaIMPORT
ws71/wsiBRUGER v1

Jfr. Oversigt over versioner og forventet udløb udløber ws71/wsiBRUGER v1.

Det betyder at tilslutninger til denne version ikke længere er omfattet af support eller STILs servicemålbeskrivelse.

Leverandører af administrative systemer, læringsplatforme og samarbejdsplatforme + producenter af undervisningsmaterialerNyeste version: ws10/wsaIMPORT

Februar

 

Service

Releasenotes, herunder gældende versioner

Målgruppe Læs mere her
UNI-Logins BrugerAdministration
 • Brugeradministratorer får en ny adgangskode hvis den aktuelle ikke er skiftet i perioden 22/1-2018 - 4/2-2018
 • Der indføres ny levetidspolitik for adgang til UNI-Logins Brugeradministration
Brugeradministratorer

Januar

 

Service

Releasenotes, herunder gældende versioner

Målgruppe Læs mere her
UNI-Logins BrugerAdministration
 • En medarbejders adgangskode kan fremover kun ses ved brugeroprettelse og brugeradministratorens fornyelse af adgangskoden - Ved brugeroprettelse kan adgangskoden ses i bestillingsoversigten
 • Brugeroprettelser sendes ikke længere til SkoleKom, men fremgår udelukkende af bestillingsoversigten
 • Bestillingsoversigten vil fremover kun indeholde bestillinger fra de seneste 7 dage
 • Brugeres CPR-numre vil ikke længere være synlige på lister
 • Generel sikkerhedsmæssig oprydning jfr. ovenstående
Brugeradministratorer

2017

Oktober

 

Service

Releasenotes, herunder gældende versioner

Målgruppe Læs mere her
Mit UNI•Login

v2.7.2: Hotfix

Se oversigten over gældende versioner deres forventede udløb her.

Elever, forældre og medarbejdere


Unilogin SkoleGrunddata BPI-webservices

Hotfix

Implementering af nyt rollekatalog tilrettet.

Efter release er følgende versioner af webservices gældende:

 • wsiBRUGER - v3, v2, v1 (udgår )

Hotfix

BEMÆRK: Ældre versioner af en given webservice udgår 6 måneder efter release af ny version.

Undtagelser kan forekomme ved fejlbehæftede versioner hvor fejlretningen medfører versionsskift.

Se oversigten over gældende versioner og deres forventede udløb her.

Leverandører af administrative systemer, læringsplatforme og samarbejdsplatforme + producenter af undervisningsmaterialerws71/wsiBRUGER

September

 

Service

Releasenotes, herunder gældende versioner

Målgruppe Læs mere her
Mit UNI•Login

v2.7.1: Ny version af brugergrænseflade.

Bedre overblik over adgange og institutioner.

Forbedring af ydeevne.

Se oversigten over gældende versioner deres forventede udløb her.

Elever, forældre og medarbejdere

BEMÆRK: v2.7.0 blev  rullet tilbage på grund af fejl brugergrænsefladen.

Service
Releasenotes, herunder gældende versioner
Målgruppe Læs mere her
Mit UNI•Login

v2.7.0: Ny version af brugergrænseflade.

Bedre overblik over adgange og institutioner.

Forbedring af ydeevne.

 

v1 er gældende version

Elever, forældre og medarbejdere

BEMÆRK: v2.7.0 er  blevet rullet tilbage på grund af fejl brugergrænsefladen.

Giv Adgang

v2.9.0: Ny version

Rettelse af fejl som forårsagede tomme felter ved refresh.

Forbedring af ydeevne.

Producenter af undervisningsmaterialer
Unilogin SkoleGrunddata BPI-webservices

Nyt rollekatalog indført. Efter release er følgende versioner af webservices gældende:

 • wsaIMPORT - v5, v4 (udgår )
 • wsiBRUGER - v2, v1 (udgår )
 • wsiEKSPORT - v3, v2 (udgår )
 • wsiINST - v2, v1 (udgår )

Metoden hentCprFraBrugerid() er tilføjet.

BEMÆRK: Ældre versioner af en given webservice udgår 6 måneder efter release af ny version.

Undtagelser kan forekomme ved fejlbehæftede versioner hvor fejlretningen medfører versionsskift.

Se oversigten over gældende versioner og deres forventede udløb her.

Leverandører af administrative systemer, læringsplatforme og samarbejdsplatforme + producenter af undervisningsmaterialerBrugerportalinitiativets rollekatalog og ændringer i UNI-Login webservices